Antwerpen bouwt verder aan klimaatbeleid met Klimaatraad en nieuw online-platform

pilootprojecten
Openbaar domein

Stad Antwerpen gaat vanaf vandaag op zoek naar kandidaten voor haar nieuwe Antwerpse Klimaatraad. Ze kijkt daarvoor naar burgers en boegbeelden die hun strepen verdiend hebben in het middenveld, de bedrijfswereld en kennisinstellingen. De stad lanceert tegelijk de nieuwe website www.antwerpenvoorklimaat.be. Dit platform toont de klimaatambities en concrete acties voor de stad en hoe de Antwerpenaar hieraan kan bijdragen.

Stad Antwerpen wil tegen 2030 de CO2-uitstoot op haar grondgebied minstens halveren en ambieert klimaatneutraliteit tegen 2050. Voor de uitvoering en opvolging van haar klimaatplan zal de stad zich laten adviseren door een nieuwe Klimaatraad. De stad zoekt kandidaten met een flinke dosis passie, kennis en ervaring om van Antwerpen mee een klimaatneutrale en -robuuste stad te maken. Klimaatregisseur Manon Janssen zal  de raad voorzitten.

Tom Meeuws, schepen voor leefmilieu: “Het engagement voor de klimaatraad is geenszins vrijblijvend: de leden brengen hun visie, adviezen en inzichten van de Klimaatraad naar buiten en mobiliseren hun achterban voor de uitvoering van het Klimaatplan 2030. Allen samen en elk afzonderlijk zijn zij bepalend voor het succes van het klimaatplan.”

Samenstelling Klimaatraad

De Klimaatraad zal bestaan uit maximum 21 leden, onder wie de Klimaatregisseur en 3 medewerkers van stad Antwerpen. De overige 17 plaatsen staan open voor vertegenwoordigers uit bewonersgroepen, de innovatiewereld, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en het middenveld..

Er wordt gezocht naar een afspiegeling van inhoudelijke experten in de volgende domeinen, die zich ook willen verdiepen in het stedelijke klimaatbeleid:

  • wonen, mobiliteit, tertiair/industrie, energie, water, groen (telkens min. 2 deelnemers per thema);
  • circulariteit, inclusie en innovatie (min. 1 deelnemer per thema).

Hoe zich kandidaat stellen?

Via een open oproep kan iedereen met expertise in een van de klimaatthema’s zijn kandidatuur indienen. Geïnteresseerden sturen daarvoor een motivatiebrief en CV naar klimaatraad@antwerpen.be, ten laatste op 5 september 2021. Een jury behandelt de kandidaturen. Dit najaar keurt de gemeenteraad de definitieve samenstelling van de Klimaatraad goed. Vanaf dan is de Antwerpse Klimaatraad een feit.

Ontdek nieuwe website ‘Antwerpen voor Klimaat’

Naast de open oproep voor de klimaatraad lanceert de stad ook de nieuwe website www.antwerpenvoorklimaat.be . Dit online-platform brengt het stedelijke klimaatbeleid dichter bij de Antwerpenaren. Antwerpenvoorklimaat.be brengt helder in beeld wat de klimaatambities voor het Antwerpen van morgen zijn en welke concrete acties en maatregelen daaruit voortvloeien. Bezoekers vinden er alle klimaatinitiatieven van de stad en wat ze zelf kunnen doen als bewoner, verhuurder of ondernemer. Ook scholen of kinderdagverblijven vinden er initiatieven op hun maat. Iedereen kan het vernieuwde aanbod aan adviezen, diensten en premies snel terugvinden. Kandidaatstelling voor de Klimaatraad gebeurt ook langs deze weg. Schepen Tom Meeuws: “Met Antwerpenvoorklimaat.be brengen we de Antwerpse klimaatdoelstellingen helder en laagdrempelig tot bij de Antwerpenaar. Hier kan je alles terugvinden over de klimaatambities van de stad, maar nog veel belangrijker, ook hoe je er zelf toe kan bijdragen. Advies en begeleiding, premies en hoe ze aan te vragen, inspirerende verhalen …  Je vindt het er allemaal terug. Voor een stad met ambitieuze klimaatdoelen is zo’n digitaal platform een absolute must.”

Deel dit bericht: