Antwerpen : Stad pakt geluidsoverlast door studenten inventief aan

pilootprojecten
Openbaar domein

De bewoners in de Antwerpse studentenwijk hebben de indruk dat de overlast is toegenomen. De stad Antwerpen gaat nu trachten om met nieuwe technologie alvast een halt toe te roepen aan de geluidsoverlast. Als de vijftien geluidsmeters in de wijk te veel lawaai registreren, verschijnt de boodschap ‘misschien is het lastig, maar wees a.u.b. stil’.

De Stadswaag en de Ossenmarkt zijn populaire plekken bij studenten. Er zijn heel wat terrassen en horecazaken. Alleen zorgen ze ook voor overlast. Nachtlawaai, vandalisme en sluikstorten ontsieren de buurt. Volgens de buurtbewoners zijn de problemen erger dan voor de coronaperiode.

“Ik heb het gevoel dat alle positieve evoluties van de afgelopen zes jaar gewoon weg zijn”, zegt Philippe Vosters van het Buurtcomité Stadscampus. “Wij kijken al lang niet meer op van jongeren die plezier maken en ’s nachts zingend door de straat wandelen. Alleen zien we nu jongeren die opzettelijk lawaai maken en dit dan filmen met hun smartphone. Het zijn niet alleen studenten. Niet zo lang geleden kwam een man om 1u ’s nachts door de wijk met een immense geluidsbox.”

Het gaat niet alleen over lawaaihinder. Ook het vandalisme is toegenomen. Inwoners van de buurt getuigen over jongeren die over wagens lopen of met verkeersborden werpen. “Ze komen hier de aap uithangen”, zegt een buurtbewoonster. “Zelfs de uitbaters van de horeca spreken van uit de hand gelopen ‘knaldrang’ na corona.”

Om toch minstens al iets te doen aan de lawaaihinder, is de stad Antwerpen begonnen met het project Buurtgeruis. Op de Ossenmarkt en de Stadswaag, en in de verbindingsstraten hangen op strategische plekken vijftien geluidsmeters. In de ruime studentenbuurt worden ook sensoren ingezet van de Universiteit Antwerpen.

App voor buurtbewoners

De toestellen registreren geen gesprekken, maar wel geluiden. Dankzij nieuwe technologie kan worden bepaald wat de bron is: zingende studenten, blaffende honden of draaiende motoren van vrachtwagens. Dit helpt om voor elke bron de juiste oplossing te zoeken. Ook buurtbewoners kunnen via een applicatie ingeven wanneer en waar ze storende geluiden horen.

Het tweede en vernieuwende luik wil mensen ook aanzetten om hun gedrag te wijzigen. Op de Stadswaag en de Ossenmarkt staan twee schermen. Bij te veel lawaai worden de aanwezigen aangespoord om wat stiller te zijn. Het zijn niet alleen negatieve boodschappen. Als het stil is, verschijnt er een smiley of ‘namens 112 bewoners, bedankt’.

“We laten ons hierin begeleiden door De Behaviour Club”, zegt Erica Caluwaerts (Open Vld), Antwerps schepen van Innovatie. “Dit team bestaat uit sociaal psychologen, communicatie- en gedragswetenschappers. Het is de bedoeling om vooral preventief te werken. Daarnaast willen we een duidelijk beeld krijgen van de problemen. Met dit innovatieve proefproject wil de stad de balans in de studentenbuurt herstellen en de leefbaarheid garanderen. Bij een positieve evaluatie kunnen we dit ook inzetten op andere pleinen waar er geluidsoverlast is. Ook andere steden kunnen leren van onze bevindingen.”

Het project had normaal in maart van start moeten gaan, maar nu loopt het van juni tot en met oktober. Dit is, buiten de maand oktober, door de examens en de zomervakantie wel de rustigste periode. “Vanaf eind september barst het studentenleven weer los”, zegt Caluwaerts. “Het biedt ons de mogelijkheid om verschillende periodes in de wijk met elkaar te vergelijken.”

Sacha Van Wiele

Deel dit bericht: