Diamantstraten worden woonerf

pilootprojecten
Openbaar domein

Stad Antwerpen wil van de Hoveniersstraat, Rijfstraat en Schupstraat – de zogenaamde Diamantstraten – een woonerf maken. Bij de heraanleg zal veel aandacht zijn voor vergroening, de waterhuishouding en veiligheid. Het college keurde vorige week het voorontwerp goed.

Bij de heraanleg van de Diamantstraten tot woonerf zet stad Antwerpen maximaal in op vergroening. Omdat er ondergronds weinig ruimte is voor wortels van bomen, kiest ze voor verhoogde plantvakken en groenslingers. Zo komt er meer groen in deze buurt wat zorgt voor meer verkoeling en een grotere klimaatrobuustheid. Ook komt er voldoende zitgelegenheid zodat bewoners en passanten kunnen genieten van de groene omgeving.

Het voorontwerp voorziet verder in een gescheiden rioleringsstelsel waarbij het regenwater dat op straat valt, wordt afgeleid naar de plantvakken. Voor de politie komen er enkele vaste parkeerplekken. De zones waar geladen en gelost kan worden, worden afgebakend door plantvlakken.

Ten slotte voorziet het ontwerp in een architecturale verlichting voor de Portugese synagoge. De stad onderzoekt ook hoe de aanslagen van 1981 in de wijk kunnen herdacht worden en of een kunstwerk aan het AWDC-gebouw kan geïntegreerd worden.

Schepen voor openbaar domein Claude Marinower: “We gaan met dit project naar een opwaardering van het economische hart van de diamant waarbij we een veilige ruimte creëren en een duurzaam en aangenaam handelscentrum centraal staat. We gingen hiervoor in gesprek met de bewoners en de handelaars en in het bijzonder met AWDC.”

Verdere stappen

Het voorontwerp wordt nu verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Er zal dan opnieuw een digitale bevraging worden georganiseerd voor de handelaars en bewoners. De realisatie is gepland in 2022-2023.

Deel dit bericht: