Nieuwe voetgangers- en fietsersbrug verbindt Park Groot Schijn met het speelbos

pilootprojecten
Openbaar domein

Park Groot Schijn heeft al enkele seizoenen kunnen groeien en vergroenen. Momenteel is het park volop in gebruik en genieten wandelaars, fietsers en sportievelingen van de open, groene ruimte. Een nieuwe voetgangers- en fietsersbrug over het Groot Schijn zal binnenkort een directe verbinding maken van uit het park naar het speelbos. De bouw ervan start in het voorjaar van 2021 en is afgerond tegen deze zomer.

Nieuwe voetgangers- en fietsersbrug over het Groot Schijn

Park Groot Schijn legt in het hele gebied ‘kamers’ vast waarbinnen een bepaalde activiteit kan plaatsvinden. De kamers worden met elkaar verbonden door ‘groene voegen’ waarin wandelpaden, wadi’s, zit- en ligplaatsen en de natuur een plek vinden.

Annick De Ridder, schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening: “Met de goedkeuring van de omgevingsvergunning kan de bouw van de nieuwe voetgangers- en fietsersbrug brug over het Groot Schijn in het voorjaar van 2021 van start gaan. Tijdens de tweede parkaanleg is het pad richting speelbos aangelegd, met de brug wordt het speelbos nu ook met de rest van het park verbonden. Tegen de zomer zal de brug klaar zijn voor de eerste gebruikers.”

Claude Marinower, schepen voor openbaar domein: “Aan de kant van het speelbos komt de brug aan op een open plek in het bos en onder de brug wordt een ecopassage voor kleine zoogdieren voorzien langsheen de oeverflank.”

De brug, zo’n 15 meter lang en 3 meter breed, wordt uitgevoerd in beton en voorzien van  een cortenstalen borstwering.

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester voor Deurne: “Met deze nieuwe brug kan iedereen op een makkelijke en veilige manier het speelbos bereiken. De brug krijgt hetzelfde uitzicht als de bruggen in het zuidelijke deel van Park Groot Schijn, het deel waar de volkstuintjes zich bevinden.”

Momenteel worden ook de uitvoeringsplannen opgemaakt voor de aanleg van het laatste stuk park. De uitvoering start in principe in september 2021. In 2022 zal het park dan helemaal klaar zijn.

Park Groot Schijn met de steun van EFRO

De groei van Park Groot Schijn is mede mogelijk door de steun van EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De gekregen subsidie bedraagt 40% van de totale investering in de aanleg van het park.

Deel dit bericht: