Noorderlijn: opdrachtgevers en aannemer draaien bladzijde om en gaan eindfase van de werken in met vernieuwd engagement

pilootprojecten
Openbaar domein

De stad Antwerpen, De Lijn, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en TramContractors NV hebben een akkoord bereikt over Noorderlijn. Tussen de opdrachtgevers en aannemer TramContractors NV waren discussies ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van het project Noorderlijn. Met het bereikte akkoord wordt nu een definitief einde gesteld aan deze discussies, en kunnen de werken met een propere lei worden verdergezet. De voltooiing van de laatste onderdelen van het project Noorderlijn wordt voorzien tegen eind december 2020.

Noorderlijn

Op 19 november 2015 sloten de stad Antwerpen, De Lijn en het AWV, als opdrachtgevers, elk een overeenkomst met de aannemersgroep TramContractors NV, bestaande uit BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie en Fabricom NV (ENGIE). TramContractors NV staat met name in voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van het Noorderlijn-project in Antwerpen. Het (basis)opdrachtbedrag bedraagt 226 miljoen euro. Noorderlijn brengt een vlotte tramverbinding tot stand tussen het centrum van Antwerpen, het Eilandje en het noorden van de stad. Ook een aantal wegen en pleinen, zoals de Noordelijke Leien, de Franklin Rooseveltplaats en het Operaplein, worden opgewaardeerd.

Bij de uitvoering van de werken werden de partijen geconfronteerd met een aantal uitdagingen en moeilijkheden, wat heeft geleid tot discussies tussen de opdrachtgevers en de aannemer. Desalniettemin hebben partijen steeds het projectbelang vooropgesteld, en hebben zij op dagdagelijkse basis samen verder gewerkt. Parallel hebben partijen intens overleg gepleegd om de onderliggende discussies te objectiveren en definitief te beëindigen, daarbij geholpen door een college van onafhankelijke experten. 

Opdrachtgevers en aannemer bereiken akkoord

De stad Antwerpen, De Lijn, het AWV en TramContractors NV kunnen vandaag meedelen dat zij na doorgedreven gesprekken een akkoord hebben bereikt. De partijen draaien samen de bladzijde om, en gaan met een vernieuwd engagement de eindfase van de werken in. Zo wordt een lange en dure procedureslag vermeden. 

In het kader van een globale afrekening wordt voorzien in een bijkomende vergoeding van 45 miljoen euro ten behoeve van de aannemer, waarvan 20 miljoen euro zal worden betaald door de Stad Antwerpen, en 25 miljoen euro door het Vlaamse Gewest.

Daarnaast zijn specifiek afspraken gemaakt over de verdere uitvoering(splanning) van het Noorderlijn-project. De werken aan de Italiëlei worden voltooid in oktober 2020. Eind december 2020 wordt vervolgens met de afwerking van de Franklin Rooseveltplaats en de Londenbrug de laatste hand gelegd aan het Noorderlijn-project. De eindmeet van de Antwerpse “facelift” komt dus na vijf jaar hard werken in zicht.

Na de voltooiing van de bouwwerken zal Tramcontractors NV nog instaan voor het onderhoud van de infrastructuur, en dit tot en met 1 juli 2044. De opdrachtgevers en Tramcontractors NV hechten dan ook een groot belang aan de duurzame verdere samenwerking die door het bereikte akkoord mogelijk wordt gemaakt.

Deel dit bericht: