Ontwikkeling Park Brialmont gaat voort: projectdefinitie fase 2 goedgekeurd

pilootprojecten
Openbaar domein

De projectdefinitie van fase 2 van Park Brialmont in Berchem is goedgekeurd. De vorige deelprojecten van het park, namelijk natuurpark Wolvenberg en Entree Grotesteenweg, werden dit voorjaar opengesteld voor het publiek. Fase 2 omvat de resterende deelzones van Wolvenberg en het Brilschanspark. Nog dit najaar stelt de stad een ontwerpteam aan om het bestaande masterplan te verfijnen tot een ontwerp voor die gebieden.

Het masterplan Park Brialmont, opgeleverd in 2017, is een gezamenlijke toekomstvisie voor drie parken in het district Berchem: het De Villegaspark, Wolvenberg en het Brilschanspark.

De deelprojecten natuurpark Wolvenberg en Entree Grotesteenweg werden eerst heraangelegd. Sinds dit voorjaar zijn deze beide delen van Park Brialmont opengesteld voor het publiek. Met de goedkeuring van de projectdefinitie van fase 2 is de ontwerpopdracht en de timing voor de verdere realisatie van Park Brialmont vastgelegd.

Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder: “Om de samenhang van de drie parken te versterken, steunt het masterplan op de combinatie van erfgoed en natuur, de bestaande sterkte van het gebied. Daarnaast willen we onder meer een looproute en een educatief parcours aanleggen. In het najaar van 2020 stelllen we een ontwerpteam aan. Het ontwerpproces loopt vervolgens van het najaar van 2020 tot het voorjaar van 2022. De werken zullen plaatsvinden in 2023.”

Districtsburgemeester van Berchem Evi Van der Planken: “Park Brialmont wil de verschillende versnipperde groenzones in Berchem samenbrengen tot één groot groen hart voor Berchem. Meer dan ooit hebben Berchemnaars nood aan groen, aan ademruimte, rust en mentale decompressie. De werken aan het park zullen de verblijfskwaliteit en de ecologische waarde in het park verbeteren en de geluidsbermen van het project Groene Vesten zullen er bijkomend voor zorgen dat het geluid in het park zal verminderen.”

Ontwerpopdracht

De ontwerpopdracht bestaat uit de verdere uitwerking van het masterplan in de resterende deelzones van Wolvenberg en het Brilschanspark. Een natuurinventarisatie en een archeologische voorstudie zijn in de zomer van 2020 al opgestart om het ontwerp te ondersteunen. Er zijn verschillende onderzoeks- en ontwerpopdrachten vastgelegd in de opdracht, zowel algemene voor hele projectgebied als specifieke voor Wolvenberg en het Brilschanspark. De belangrijkste zijn:

  • Algemene onderzoeksopdrachten: het incorporeren van erfgoed, het uitstippelen van een educatief parcours, het aanleggen van een looproute en een plan van aanpak om het park te verenigen op korte termijn.
  • Specifieke onderzoeksopdrachten voor Wolvenberg: het aanpassen van de padenstructuur en het inrichten van de omgeving onder de Berchembrug.
  • Specifieke onderzoeksopdrachten voor het Brilschanspark: de afbakening van de speelzone, het ontsluiten van de Berchembrug, het aanleggen van een fiets- en voetpadenstructuur en het inplanten van een horecapaviljoen.

Omwille van de aanwezigheid van waardevolle natuur en cultureel erfgoed binnen het projectgebied wordt een multidisciplinair ontwerpteam gezocht dat beschikt over voldoende ecologische en cultuurhistorische expertise.

Afstemming met Ringpark Groene Vesten

Het projectgebied Park Brialmont maakt deel uit van het Ringpark Groene Vesten. Dat is zo’n 450 voetbalvelden groot en loopt langs weerskanten van de Ring van het Zuid tot aan de grens van Borgerhout met Deurne. Het maakt van die zone langs de Ring een groene plek voor de buurt en de stad. Park Brialmont en het Ringpark Groene Vesten hebben, zowel tijdens de ontwerp- als later tijdens de werffases, een grote nood aan afstemming op elkaar. Het ontwerp van het Ringpark Groene Vesten zal aansluiten op het ontwerp van fase 2 van Park Brialmont en omgekeerd.

Meer info Het masterplan voor Park Brialmont werd opgemaakt door CLUSTER en Witteveen+Bos, in samenwerking met Natuurpunt. AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, coördineert de ontwikkeling van Park Brialmont.

Deel dit bericht: