Opening parking Steendok en start aanleg Park Dok Zuid op Gedempte Zuiderdokken

pilootprojecten
Openbaar domein

Op donderdagmiddag 3 december is parking Steendok onder de Gedempte Zuiderdokken geopend voor het publiek. Op de vier ondergrondse verdiepingen, gebouwd tussen de oude muren van het Steendok, kunnen naast 900 wagens ook 126 fietsen terecht. De opening van de parking is meteen het startschot voor de heraanleg van de publieke ruimte erboven, met de voorlopige naam Park Dok Zuid, en de aanleg van parking Kooldok onder het noordelijke deel van de Gedempte Zuiderdokken.

Opening parking Steendok

Schepen voor mobiliteit en toerisme Koen Kennis: “Het Zuid is een levendige buurt, met veel bezoek van buitenaf. Tot nu toe parkeerden die bezoekers meestal op de Zuiderdokken, de facto de grootste gratis parking van de stad. Die zee van auto’s vervangen we door een parkzone, en de parkeerplaatsen compenseren we met twee ondergrondse parkings. Dankzij de opening van parking Steendok en later parking Kooldok zal het Zuid geen last meer hebben van zoekverkeer, wat zonder twijfel goed nieuws is voor leefbaarheid van de buurt. Ook voor de horecazaken, winkels, musea en galerijen op het Zuid is de opening van de parking een opsteker: zij kunnen hun klanten verwijzen naar gegarandeerde, veilige en comfortabele parkeerplekken. We geven de gebruikers van de parking trouwens een extra Antwerpse welkom. De bewegwijzering in de parking maakt immers gebruik van een aantal herkenbare Antwerpse iconen zoals Rubens, een diamant, een schip en een Antwerps Handje.”

Parking Steendok is de ideale uitvalsbasis om de binnenstad van Antwerpen makkelijk te voet te bereiken. Ze is alle dagen, 24 op 24 uur, open en biedt plaats aan 900 wagens en 126 fietsen. Op de niveaus -2, -3 en -4 heeft ze aan elke voetgangersuitgang parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Ook zijn er laadplaatsen voor elektrische auto’s en fietsen. Ze is voorzien van de allerbeste technologie voor luchtzuivering, een project in samenwerking met de Universiteit Antwerpen. Naast een dagtarief zijn er ook verschillende abonnementsformules.

Voor buurtbewoners is er een speciale formule uitgewerkt. Bovendien kunnen zij, bij het inleveren van hun parkeervergunning voor bewoners, een maandelijkse subsidie aanvragen bij de stad.

Bereikbaarheid

De parking is bereikbaar via de Namenstraat, de uitrit bevindt zich in de Verviersstraat (naast het Fotomuseum). Ze ligt op de bestaande parkeerroute langs de Leien en de Scheldekaaien. De uitgangen voor de voetgangers liggen langs de randen van het toekomstige park. De fietsersingang is een trap met een lichte helling met aan weerszijden een fietsgoot, gelegen op de centrale assen van het toekomstige plein. De fietsparking zal begin januari opengesteld worden voor gebruik.

Parking Steendok blijft steeds bereikbaar voor alle gebruikers tijdens de geplande werken aan zowel parking Kooldok, de eerste fase van Park Dok Zuid als de heraanleg van de Namenstraat.

Start werf parking Kooldok

Vanaf begin december wordt het noordelijke deel van de Gedempte Zuiderdokken afgesloten voor de werf van parking Kooldok. Ter hoogte van het Schippersdok komt ook een tijdelijke touringcarparking. Voor touringcars gelden dezelfde parkeertarieven als op de Gedempte Zuiderdokken.

Aanleg Park Dok Zuid

De opening van parking Steendok betekent meteen het startschot voor de heraanleg van de publieke ruimte erboven.

Annick De Ridder, schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening: “We trekken voor de heraanleg van de Gedempte Zuiderdokken meer dan 23 miljoen euro uit op de begroting. Daarbovenop komt nog twee miljoen euro aan Europese middelen uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling. De voorbereidende werken voor de aanleg van de eerste fase van het park startten op 3 december. Nadien worden de Vlaamse- en de Waalsekaai heraangelegd zodat tegen de zomer van 2021 de terrassen terug open kunnen. Er zullen tijdens de werken eerst bomen verdwijnen omwille van de slechte staat van de bomen, de wortelgroei of omwille van de inplanting. Een deel van dit hout zal naar het initiatief ‘Stadshout’ gaan om verwerkt te worden tot bijvoorbeeld banken of tafels. In de zomer van 2021 wordt gestart met de aanleg van het park en in het najaar van 2021 met de aanplanting van bomen, struiken en planten. Het totale aantal bomen zal veel groter zijn dan nu. Midden 2022 is de eerste fase van het park dan afgerond.”

“Als schepen van stadsontwikkeling én als buurtbewoner is dit een project dat me bijzonder nauw aan het hart ligt. Ik kijk dan ook samen met iedereen reikhalzend uit naar de realisatie van deze nieuwe groene long tegen eind 2024. Wat Central Park is voor New York, dat wordt deze plek voor Antwerpen Zuid. We zoeken tegen die tijd ook nog een naam voor deze nieuwe trekpleister van onze stad, die voorlopig nog ‘Park Dok Zuid’ heet. Binnenkort starten we daarom een wedstrijd op waar alle Antwerpenaars worden uitgenodigd om hun suggesties te bezorgen. Daar zal vervolgens een shortlist van worden samengesteld.”

Fasering
Het volledige park  wordt aangelegd bovenop de 3 voormalige dokken Steendok, Kooldok en Schippersdok. De aanleg verloopt gefaseerd:

  • In de eerste fase wordt het park aangelegd ter hoogte van het voormalige Steendok, dus bovenop de afgewerkte parking. Daar komen 2 speeltuinen, een samentuin en een regentuin die het water opvangt, en ook een multisportveld en een informele sportplek. Aan de Waterpoort komt een plein dat qua grootte te vergelijken is met de Grote Markt. Ook de Waalse- en Vlaamsekaai in dit gedeelte van het park worden in deze fase heraangelegd. Nieuwe bomenrijen zullen de bestaande aanvullen. Zo wordt een dynamische en koele stedelijke plek gecreëerd met plaats voor terrassen van de plaatselijke horeca, picknicktafels en banken.
  • Midden 2022 is de eerste fase van het park klaar. Daarna start de aanleg van het park ter hoogte van het voormalige Kooldok, nadat die parking is afgerond.
  • In een laatste fase start de aanleg van het middelste gedeelte, het voormalige Schippersdok.

Deel dit bericht: