Pretoriastraat heraangelegd tot fietsstraat

pilootprojecten
Openbaar domein

Stad Antwerpen maakte van de Pretoriastraat in Berchem een fietsstraat. Ze is nu een onderdeel van de fietsassen tussen de Singel en de Plantin en Moretuslei en tussen de Singel en station Antwerpen-Centraal. In de straat zijn behalve het rode asfalt nog extra ingrepen uitgevoerd zodat fietsers er vlot en veilig kunnen doorrijden.

Stad Antwerpen wil de vlotte en veilige doorstroming van fietsers steeds verbeteren en hen meer plaats geven. Dat doet ze onder meer door de inrichting van fietsstraten die zoveel mogelijk op elkaar en op bestaande fietsroutes aansluiten. Intussen is er al een netwerk van 19 kilometer van dergelijke fietsstraten in de stad.

De Pretoriastraat vormt nu de laatste schakel in een geheel van aansluitende fietsstraten. Enerzijds verbinden die de Singel met de Plantin en Moretuslei doorheen de wijk Zurenborg: die route loopt van de Pretoriastraat via de Lange Altaarstraat, Walvisstraat en Raafstraat. Anderzijds verbinden ze de Singel met de achteringang van station Antwerpen-Centraal: van de Pretoriastraat via de Grotehondstraat, Oostenstraat, Baron Joostensstraat en Van Immerseelstraat. De heraanleg van de Oostenstraat is gepland in 2023.

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: “Als we meer mensen op de fiets willen krijgen, moeten we veilige en comfortabele infrastructuur aanbieden. Fietsstraten bieden die toegevoegde waarde.”

Verkeersveiligheidsingrepen

In een fietsstraat zijn fietsers de belangrijkste weggebruikers, maar zijn ook wagens toegelaten. Fietsers mogen in elke richting de helft van de rijbaan langs de rechterzijde gebruiken. Men mag er maximum 30 kilometer per uur rijden en wagens en motoren mogen de fietsers nooit inhalen.

De Pretoriastraat kreeg een rode asfaltlaag zodat voor alle weggebruikers duidelijk is dat het nu een fietsstraat is. Omdat het om een brede straat gaat, zijn er bijkomende ingrepen gebeurd voor een vlotte en veilige verkeerssituatie:

  • verkeersplateaus in functie van snelheidsbeheersing
  • een overrijdbare middenstrook die de straat visueel opdeelt in twee rijstroken, zodat gemotoriseerd verkeer wordt ontmoedigd om fietsers in te halen.

Deel dit bericht: