Stad digitaliseert verder door City Deal

pilootprojecten
Openbaar domein

Stad Antwerpen werkt, samen met 13 Vlaamse centrumsteden, sinds maart samen aan ‘E-inclusion by Design’, een project dat moet zorgen voor een digitaal beleid op maat van haar inwoners. Aan de hand van experimenten in de praktijk en de ondersteuning daarbij door externe partners, leren de steden van elkaar. Met de resultaten van dit leerproces kan de stad haar digitale toepassingen gebruiksvriendelijker ontwerpen zodat die voor alle inwoners op een logische en eenvoudige manier toegankelijk zijn.

De stad is ervan overtuigd dat haar digitale dienstverlening zo gebruiksvriendelijk mogelijk moet zijn, daarbij ook rekening houdend met de digitaal kwetsbare Antwerpenaren. De stad neemt drempels weg door klantgerichte oplossingen aan te bieden en doorgedreven eenvoud na te streven. Er zijn al verschillende goede voorbeelden, maar er mist nog een structurele aanpak en concrete werkvormen om dit te doen. Daar start de uitdaging van deze City Deal.

Schepen voor digitalisering Erica Caluwaerts: “Antwerpen wil een digitaal inclusieve stad zijn. Met eenvoudige, intuïtieve toepassingen nemen we nog meer Antwerpenaren mee op onze digitale trein. Daaraan levert dit project een mooie bijdrage. Uiteraard blijven we eveneens inzetten op begeleiding van mensen die iets meer digitale ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld in de webpunten.”

City Deal

Tussen maart 2022 en december 2024 werkt stad Antwerpen samen met 13 centrumsteden uit Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel aan deze uitdaging. Onder leiding van stad Gent en District 09 zullen alle deelnemende steden, in samenwerking met de VGC en het Agentschap Binnenlands Bestuur, elk 2 experimenten opzetten in een leerproces dat zal gecoacht worden door een externe inhoudelijke partner. Geleerde lessen worden omgezet in bruikbaar materiaal, wat gebundeld wordt in een toolbox voor lokale overheden. Er zal ook gewerkt worden aan een risicobarometer, die helpt bij het in kaart brengen van de risico’s doorheen het digitaliseringsproces, en die inzicht geeft op de toegankelijkheid van een gedigitaliseerde dienstverlening. Zo beschikt de stad na dit traject over de nodige handvaten om haar digitale dienstverlening nog beter af te stemmen op haar inwoners.

De City Deal krijgt 2,89 miljoen euro aan relancemiddelen, die Vlaams minister Bart Somers inzet voor e-inclusie op lokaal niveau binnen het actieplan ‘Iedereen Digitaal’.

Antwerpse webpunten

De stad blijft digitaal kwetsbare inwoners ook ondersteunen via haar webpunten. Inwoners die ondersteuning nodig hebben of hun digitale vaardigheden willen bijschaven kunnen hier nog steeds terecht.

Deel dit bericht: