Stad helpt handelaars met slimme technologie en data

pilootprojecten
Openbaar domein

Digitale informatieschermen en virtuele pashokjes maken winkelen en verkopen toekomstbestendig

Om handelaars te ondersteunen en fysiek winkelen aantrekkelijker te maken, willen de stad Antwerpen en projectpartner Thomas More Research slimme technologieën inzetten, zowel op straat als in de winkels zelf. Denk daarbij bijvoorbeeld aan digitale schermen en virtuele pashokjes. De bedoeling is om ook meer in te zetten op fysieke winkelbeleving en zo het verschil te maken met online shoppen. Verder zullen er verschillende soorten data worden verzameld die handelaars kunnen helpen om gerichter te ondernemen. Deze technologieën helpen winkelen en verkopen toekomstbestendiger te maken en bieden in deze tijden van corona nog een extra meerwaarde.

Digitalisering en het slim gebruik van data kunnen handelaars helpen om verkopen en winkelen efficiënter en gerichter aan te pakken. De stad Antwerpen voert daarom – in samenwerking met Thomas More Research – twee innovatieve projecten met Europese en Vlaamse steun uit. Doel is het gebruik van nieuwe technologieën zowel op straat als in de winkels testen, én het gebruik ervan bij handelaars aanmoedigen. Tegelijkertijd grijpt de stad deze projecten aan om haar eigen dienstverlening voor ondernemers, bewoners en bezoekers te verbeteren.

Digitale informatieschermen en virtuele pashokjes

De stad zal verschillende slimme toepassingen, zoals ditigale informatieschermen, testen op de Meir. Naast de inzet als communicatiemiddel voor stedelijke boodschappen, kunnen mensen hierop bijvoorbeeld een gepersonaliseerde shoppingroute vinden. Om de instore-toepassingen te testen, wordt het projectgebied verder over de binnenstad uitgebreid. Denk hierbij aan pashokjes met ‘augmented reality’ die helpen bij het kiezen en passen van kledij, of sensoren die in kaart brengen welke route shoppers in een winkel volgen. Dit project draagt als naam ‘Smart Retail Area’.

Schepen voor middenstand en toerisme Koen Kennis: “Als lokaal bestuur communiceren we zowel met handelaars als met bewoners en bezoekers, en dat doen we graag zo goed mogelijk en op het juiste moment. Door als stad samen met de handelaars volop in te zetten op het gebruik van slimme toepassingen, verbeteren we niet alleen onze dienstverlening maar versterken we ook onze positie als innovatieve winkelstad.”

Slimmer en gerichter ondernemen op basis van data-analyse

Samen met de centrumsteden Leuven, Mechelen en Roeselare en Thomas More Research wil Antwerpen handelaars ook helpen om op basis van data zoals passantentellingen en bezoekersprofielen slimmer en gerichter te ondernemen. Het project ‘Datagestuurde winkelgebieden’ moet een systeem opleveren dat betrouwbare retaildata voor handelaars genereert, en dat waar mogelijk gegevens kan uitwisselen met eigen systemen van handelaars. Dit alles met respect voor de privacy. Zo krijgen de handelaars extra mogelijkheden om hun businessmodel te verbeteren.

Marijke Brants, onderzoeker digitaal en duurzaam ondernemen bij Thomas More Research: “Retail is een heel competitieve sector. Technologie en data bieden handelaars verscheidene mogelijkheden om de manier waarop ze werken en verkopen te optimaliseren en de band met hun klanten te versterken. Vaak aarzelen ze hierbij door gebrek aan informatie of aan goede, lokale voorbeelden. Met deze projecten willen we de handelaars de meerwaarde van het gebruik van technologie en data ook echt laten ervaren. Dat kunnen we natuurlijk nergens beter doen dan in enkele bruisende centrumsteden zoals Antwerpen.”

Lokale economie op slimme manier versterken

‘Smart Retail Area’ en ‘Datagestuurde winkelgebieden’ lopen twee jaar – tot en met eind 2022 – en zijn twee van de acht Vlaamse projecten die recent van start gingen om de lokale economie op een slimme manier te versterken. Alle projecten krijgen steun van de Europese Unie (‘Smart City’-programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en de Vlaamse overheid. Het project ‘Datagestuurde winkelgebieden’ geniet ook provinciale steun.

Deel dit bericht: