Stad zorgt voor gemakkelijker gecombineerd aanbod vervoersmogelijkheden

pilootprojecten
Openbaar domein

Stad Antwerpen wil het makkelijker maken om verschillende vervoersmiddelen te combineren door overstapknooppunten, zogenaamde slimme schakels, in te richten. Het college keurde een eerste reeks van dertien goed. De komende maanden start de uitvoering. De stad schrijft ook een ontwerpwedstrijd uit voor herkenbare luifels bij deze slimme schakels.

Een slimme schakel is een overstapknooppunt met een aanbod van verschillende vervoersmogelijkheden, zoals trein, tram, bus, deelsteps en -fietsen. Door die knooppunten beter in te richten, de verschillende vervoersmiddelen dichter bij elkaar te brengen en aan te vullen met extra diensten stijgt het comfort voor de gebruiker. Op elk van deze locaties worden de bus- en tramperrons integraal toegankelijk gemaakt. Daarnaast plaatst de stad bewegwijzering, voegt ze laadpunten voor elektrische fietsen toe en breidt ze de fietsvoorzieningen uit. De stad schrijft ook een ontwerpwedstrijd uit, om op termijn herkenbare luifels te plaatsen bij deze slimme schakels. Slimme schakels maken het overstappen comfortabeler en toegankelijker, en zorgen voor extra uitstraling en herkenbaarheid.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Daar waar mensen vroeger amper nadachten over hun verplaatsingen, zien we dat diezelfde mensen ondertussen vertrouwd zijn met het concept van combi-mobiliteit. Het slim combineren van verschillende vervoersmiddelen is vaak sneller, handiger, goedkoper om op je bestemming te geraken. De randvoorwaarden zijn natuurlijk dat alle alternatieven makkelijk combineerbaar zijn. Precies daarom investeren we in de infrastructuur voor ‘slimme schakels’. ​ ​

Eerste reeks van 13 slimme schakels goedgekeurd

In juli 2021 selecteerde stad Antwerpen reeds 130 locaties als slimme schakel, samen met een plan van aanpak. Ondertussen werkte de stad de ontwerpen uit van een eerste reeks van dertien. Het college keurde die ontwerpen nu goed.

Het gaat om locaties die prioritair zijn binnen het openbaar vervoernetwerk. Bij sommige gaat het om beperkte aanvullingen; bij andere is dit het begin van een ruimer traject. Alle plekken werden nauwkeurig geanalyseerd en bij een deel werden ook de gebruikers bevraagd.

In district Antwerpen gaat het om station Antwerpen-Centraal, Mediaplein, Operaplein, Franklin Rooseveltplaats, Nationale Bank, Harmonie, station Antwerpen-Zuid en Olympiade. In district Hoboken gaat het om station Hoboken-Polder, Kioskplaats en de Zwaantjes. De Bist in Wilrijk en station Ekeren worden ook aangepakt. De uitvoering verloopt gefaseerd en start de komende maanden op.

Deel dit bericht: