Tijdelijke sluiting inrichting Gasstraat

pilootprojecten
Openbaar domein

De burgemeester besliste om een voedingswinkel in de Gasstraat te 2060 Antwerpen tijdelijk te sluiten omwille van het herhaaldelijk niet naleven van de verplichte veiligheidsmaatregelen ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De zaak blijft gesloten voor een maand, van vrijdag 12 februari tot en met donderdag 11 maart 2021.

Sinds de eerste lockdown werden meerdere controles uitgevoerd in deze voedingswinkel. De politie stelde meermaals vast dat de geldende veiligheidsvoorschriften, waaronder de mondmaskerplicht en het samenscholingsverbod in de winkel, niet werden nageleefd. Bovendien werd ook vastgesteld dat de inrichting uitgebaat werd als drankgelegenheid op een moment dat de inrichtingen die behoren tot de horecasector gesloten dienen te zijn. Er stonden tafeltjes in de zaak met geopende alcoholische dranken en hapjes. 

Naar aanleiding van deze herhaaldelijke vaststellingen besliste de burgemeester eerder om de inrichting al 2 keer tijdelijk te sluiten, telkens voor een termijn van een week.

Eind januari werd opnieuw vastgesteld dat de zaak de geldende maatregelen niet naleefde. Zo merkte de politie een groot aantal aanwezigen op in de voedingswinkel. Op het ogenblik dat ze binnen gingen, verlieten 4 personen, die de politiediensten vermoedelijk hadden zien arriveren, de winkel. Achteraan zaten 6 personen drank te nuttigen op een stoel. De social distancing kon niet gerespecteerd worden omdat er te veel klanten aanwezig waren. De politie trof bovendien verschillende geopende blikjes bier, koffie, gevulde bierglazen en shotglazen aan. Hieruit bleek dat de winkel opnieuw als drankgelegenheid gebruikt werd, terwijl op dat moment inrichtingen uit de horecasector gesloten moesten zijn, behalve voor takeaway. Bovendien mag volgens de geldende maatregelen alcohol in horecagelegenheden enkel als takeaway verkocht worden in combinatie met etenswaren. Door deze dranken toch aan te bieden en ter plaatse te laten consumeren, wordt dit verbod geschonden en is er sprake van oneerlijke concurrentie.

Noch de uitgebreide sensibilisering door media, hulp- en ordediensten voorafgaand aan de vaststellingen en de mondelinge waarschuwingen van de politie noch de 2 eerdere maatregelen van de burgemeester (een tijdelijke sluiting van 13 december tot en met 19 december 2020 en een tijdelijke sluiting van 17 januari tot en met 23 januari 2021) konden bewerkstelligen dat de veiligheidsvoorschriften in de inrichting op correcte wijze worden opgevolgd.

Aangezien de burgemeester op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, individuele maatregelen kan treffen als de openbare gezondheid in het gedrang komt, beslist hij ditmaal de inrichting aan de hand van een derde maatregel langdurig te sluiten voor een termijn van een maand, van vrijdag 12 februari tot en met donderdag 11 maart 2021.

Deel dit bericht: