Tweede fase werken park Gedempte Zuiderdokken gaat van start

pilootprojecten
Openbaar domein

Vandaag starten de voorbereidende werken voor het tweede deel van het park op de Gedempte Zuiderdokken. Dat is de aanleg van het centrale gedeelte boven het voormalige Schippersdok. De werken eindigen in de lente van 2023.

Het volledige park wordt aangelegd bovenop de drie voormalige dokken: Steendok, Kooldok en Schippersdok. De werken boven het voormalige Steendok zijn volop bezig. Vandaag starten de voorbereidende werken voor de aanleg van het centrale gedeelte boven het voormalige Schippersdok.

Annick De Ridder, schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening: “De nood aan kwalitatieve openbare ruimte staat hoog op mijn agenda en de coronaperiode bevestigde dit nog meer. Met de start van de werken aan het Schippersdok komt er maar liefst 32.000 vierkante meter aan groene ruimte bij, dat is drie keer de Groenplaats van Antwerpen. Groen én meer blauw in onze publieke ruimte is een van de dingen waar ik met mijn beleid op wil inzetten. Bij de aanleg van de Gedempte Zuiderdokken komen deze ambities mooi samen. Zo komen er in het deel Schippersdok twee waterbassins die 85 meter lang zijn en zetten we maximaal in op groen met 131 nieuwe bomen en 30.000 nieuwe planten. Daarnaast komt er een centrale grasweide van 7800 vierkante meter en twee grote cirkelbanken met een diameter van 30 meter om te verpozen of bijvoorbeeld te picknicken.”

Naast  een grote grasweide in het midden, twee waterbassins en ruime cirkelvormige zitbanken voorziet deze zone ook een wandelpromenade tussen twee bomenrijen (de bestaande platanen aangevuld met vier inheemse soorten: de linde, iep, zomereik en els) en veel groen. De grote, open vlakte met gras zorgt voor ademruimte. Aan de kant van de Waalsekaai komt aan de rand een waterbassin, dat niet alleen fungeert als verpozingsplek, maar ook als buffer- en infiltratiebekken voor regenwater. Aan de ene zijde wordt het bassin afgeboord door een ruime trappenpartij die de historische kademuur van het Schippersdok terug zichtbaar maakt. Aan de andere kant komt oeverbeplanting. Tijdens deze fase worden ook de Vlaamse- en Waalsekaai in dit gedeelte heraangelegd.

Werken in twee fases

De werken voor het Schippersdok verlopen gefaseerd.

Fase 1: 10 januari 2021 tot zomer 2022

  • Aanleg van de riolering en heraanleg Waalsekaai tussen de Lakenstraat en de Wapenstraat en in het park
  • Vanaf 31/01: aanleg van de riolering en heraanleg Vlaamsekaai tussen de Gillisplaats en de Museumstraat

De twee sportvelden, de speeltuin en de hondenloopzone langs de Vlaamsekaai verdwijnen tijdens deze fase van de werken. In de lente van 2022 opent het eerste deel van het park ter hoogte van het Steendok met een nieuw sportveld en een speeltuin. In de laatste fase van de heraanleg van het park wordt er ook een nieuwe hondenloopzone voorzien.

Fase 2: september 2022 tot lente 2023

  • Aanleg park met twee waterbassins, een groot grasveld, grote zitbanken, bomen, struiken en bloemen

Wijziging wijkcirculatie

Tijdens deze werken wijzigt de wijkcirculatie vanaf 10 januari 2022. De straten afgebeeld in het rood wijzigen van rijrichting.

Timings

De werken voor de aanleg van de eerste fase van het park, Steendok, verlopen volgens plan en zijn afgerond tegen de lente van 2022. Het centrale gedeelte, Schippersdok, is klaar tegen de lente van 2023. Het volledige park is klaar tegen de zomer van 2024.

Deel dit bericht: