Vernieuwing Rubenssite: Definitieve vaststelling RUP

pilootprojecten
Openbaar domein

De stad Antwerpen plant de bouw van nieuwe onthaal- en bezoekersvoorzieningen aan het Rubenshuis, waarbij het verhaal van Rubens rond de historische tuin georganiseerd wordt. Om dat mogelijk te maken, wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt: het RUP Rubens. Het college van de burgemeester en schepenen besliste om de definitieve vaststelling voor dit ruimtelijk uitvoeringsplan ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad op 26 oktober.

Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder: “De stad Antwerpen wil het Rubenshuis de 21ste eeuw binnenloodsen. De site is bovendien een belangrijke blikvanger in het stedelijk weefsel van onze stad en met het RUP willen we de toekomst ervan verder verankeren. Zo creëren we met de definitieve vaststelling van het RUP de mogelijkheid om een volwaardig onthaal te realiseren.”

Schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud: “Het Rubenshuis is een culturele troef van Antwerpen, waar we voor bezoekers voluit de kaart willen trekken van een beleving die voldoet aan de hedendaagse noden. In dit nieuwe gebouw zullen enkele essentiële voorzieningen ondergebracht worden zoals sanitair, een onthaalruime en drankgelegenheid.”

Ontwerpend onderzoek

Na een ontwerpwedstrijd in 2016 – de zogenaamde ‘Open Oproep’ van de Vlaamse Bouwmeester – werden Robbrecht en Daem architecten geselecteerd om een plan op te maken voor de uitbreiding en herschikking van de site. Uit dit onderzoek bleek dat de werking van de Rubenssite zich best organiseert rond de historische Rubenstuin. Vanuit dit idee was de bouw van een nieuw onthaal op de onbebouwde ruimte ter hoogte van Hopland 13 een noodzakelijke keuze. Met de realisatie van deze nieuwbouw ontstaat er in de toekomst een logische route doorheen de site.

Het stukje groen dat met een bestemmingswijziging door het RUP verdwijnt voor de bouw van het nieuwe onthaal, wordt gecompenseerd op de nabijgelegen Kolvenierssite.

Openbaar onderzoek

De stad Antwerpen organiseerde gedurende 60 dagen een openbaar onderzoek over het RUP Rubens waarbij iedereen het ontwerp RUP kon inkijken en bezwaren kon indienen. Nu het openbaar onderzoek is afgelopen en er geen bezwaren werden ingediend, legt het college van de burgemeester en schepenen het ruimtelijk uitvoeringsplan ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad op 26 oktober.

Deel dit bericht: