Voormalige brouwerijsite ‘De Ridder’ in Deurne verkocht

pilootprojecten
Openbaar domein

De gebouwen op de voormalige brouwerijsite ‘De Ridder’ in Deurne-dorp krijgen een nieuwe eigenaar. Vzw CGG Andante en De Ridders bv kochten de gebouwen van AG Vespa en zullen de site een kwalitatieve nieuwe invulling geven. Zo zal het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Andante er een plek krijgen en komen er een klaslokaal, een polyvalente ruimte en fietsstalplaatsen voor de aanpalende school ’t Speelscholeke. Daarnaast wordt er ruimte voorzien voor verschillende socio-culturele en gemeenschapsfuncties en ambachten, en voor woningen.

De site aan de Hertstraat in Deurne-dorp is erg geliefd in het district, maar heeft nood aan een grondige opknapbeurt. Daarom lanceerde AG Vespa, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadprojecten in Antwerpen, eerder dit jaar een oproep naar een kandidaat-koper. “Stedelijk vastgoed als Brouwerij De Ridder verkoop je niet zomaar aan de hoogste bieder”, stelt AG Vespa-voorzitter Fons Duchateau. “Het project dat op de site gerealiseerd wordt, is voor ons belangrijker. We gingen dus op zoek naar een koper die de gebouwen niet alleen zou renoveren en restaureren, maar er ook een passende nieuwe functie voor de buurt aan zou geven. We zijn daar in geslaagd.”

Meerwaarde voor buurt

Uit de 5 ingediende voorstellen selecteerde AG Vespa het voorstel van Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Andante en coöperatieve De Ridders bv. Dat beantwoordde het best aan de beoordelingscriteria en de vraag vanuit het district, Monumentenzorg en AG Vespa naar een concept dat een mooie meerwaarde creëert voor de buurt. Voor het project werken Andante en De Ridders samen met projectcoördinator Miss Miyagi. Zij zullen de komende maanden hun oproep naar lokale ondernemers en -initiatieven verderzetten om mee hun schouders onder het project te zetten. “Een mooi kerstcadeau voor Deurne”, stelt districtsburgemeester Tjerk Sekeris. “Dit ligt volledig in lijn met wat  de -toen nog onafhankelijke- gemeente Deurne voor ogen had toen ze het pand aankocht in 1968. Dit project wordt op alle vlakken een meerwaarde voor het hele district”.

Een plek voor nieuwe vormen van wonen, werken en leven

Het project voorziet enerzijds in een samenwerking met het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Andante. Hun diensten zullen in 2 bouwdelen worden ondergebracht. Anderzijds is er een intentieovereenkomst met de aanpalende basisschool ’t Speelscholeke voor de realisatie van een klaslokaal, een 100-tal fietsstalplaatsen en een polyvalente ruimte voor de school. Verder zal er veel ruimte aangeboden worden voor verschillende socio-culturele en gemeenschapsfuncties en ambachten. Het project biedt bijkomend ook ruimte aan een 9-tal woningen.

Huidig gebruik

De brouwerijsite is momenteel nog in gebruik door enkele socio-culturele verenigingen. Zij werden ruim op tijd van de verkoop ingelicht, met hen werden afspraken gemaakt omtrent het verlaten van de gebouwen. De nieuwe eigenaar zal echter met de verenigingen in gesprek treden om te bekijken of ze tot aan de start van de bouwwerken een deel van de gebouwen kunnen blijven gebruiken.

Deel dit bericht: