11 straten in de wijk het Zuid krijgen begin 2021 bredere voetpaden

pilootprojecten
Openbaar domein

In het voorjaar van 2021 past de stad Antwerpen in 11 straten in de wijk het Zuid de infrastructuur aan om meer plaats te geven aan de voetgangers. Ze komt zo tegemoet aan de toegenomen behoefte aan wandelruimte in de stad. Bijkomend voordeel van de bredere voetpaden is dat de vrijgekomen ruimte het makkelijker zal maken om de regels op het vlak van ‘social distancing’ toe te passen.

De maatregelen die in het kader ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus genomen worden, resulteerden onder meer in toegenomen wandelverkeer in de stad. Niet alle bewoners beschikken immers over een tuin om een luchtje te scheppen of de benen te strekken. Belangrijk is daarbij wel dat de bewoners de regels op het vlak van social distancing respecteren.

Om hen daarbij te helpen wil het stadsbestuur in samenwerking met het district Antwerpen in de wijk het Zuid 11 straten tijdelijk en uniform herinrichten. Door de voetpaden visueel te verbreden met markeringen op straatniveau komt er meer ruimte voor voetgangers. De rijbanen voor gemotoriseerd verkeer zullen daarbij worden teruggebracht tot standaardafmetingen. De markeringen zullen aangebracht worden in de loop van het voorjaar van 2021, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “We hebben gekeken waar we op korte termijn bijkomende ruimte kunnen creëren voor de voetgangers. Het Zuid is een wijk die daarvoor erg geschikt is. Het is een omgeving die zich leent tot wandelen met het mooie patrimonium daar.”

Districtsburgemeester Paul Cordy vult aan: “Het Zuid, historisch aangelegd met brede lanen, biedt veel mogelijkheden om voetpaden uit te breiden en straten om te vormen tot aangename wandelboulevards met veel groen. In afwachting van de definitieve vormgeving zetten we nu al een stap richting een straatprofiel dat meer ruimte geeft aan jong en oud.”

Op basis van de aanwezige ruimte, de verkeersveiligheid en de al geplande werken op het Zuid, worden de voetpaden in volgende straten verbreed:

 • Pacificatiestraat
 • IJzerenpoortkaai
 • Verbondstraat
 • Verschansingstraat
 • Tolstraat
 • Graaf van Egmontstraat
 • Scheldestraat
 • Karel Rogierstraat
 • Visserskaai
 • Vrijheidstraat
 • Verlatstraat.

Deel dit bericht: