Afvalophaling, sorteren en recycleren: dit verandert vanaf 2021

pilootprojecten
Openbaar domein

Alle Antwerpenaars hebben vanaf 1 januari een vaste ophaaldag voor huisvuil. Ook als dit een feestdag is. Vanaf dan mogen ook alle huishoudelijke plastic verpakkingen in de pmd-zak. Ten slotte mogen oude matrassen vanaf 4 januari 2021 gratis naar het recyclagepark gebracht worden.

Afvalophaling op feestdagen

Vanaf 1 januari 2021 hebben de Antwerpse burgers een vaste ophaaldag voor huisvuil voor het hele jaar. De regeling zoals ze tot nu toe was, met verschoven ophaaldagen bij feestdagen, vervalt dus. Doordat er geen uitzonderingen op de regel meer zijn, vereenvoudigt de stad de dienstverlening naar haar bewoners. Ze wil met deze eenvoudigere aanpak burgers ook extra motiveren om afval correct aan te bieden. Deze regeling staat ook op de nieuwe ophaalkalender

Meer plastic in de pmd-zak

De sorteerregels voor pmd worden vanaf januari 2021 makkelijker. In de pmd-zak mogen momenteel enkel plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. Vanaf 2021 komen daar ook alle huishoudelijke plastic verpakkingen bij, zoals yoghurtpotjes, botervlootjes, plastic zakken, folies… Dit betekent veel minder restafval en meer recyclage.

Breng oude matrassen gratis naar het recyclagepark

Wie een nieuwe matras koopt, kan de oude aan de verkoper geven of ze vanaf 4 januari 2021 gratis naar het recyclagepark of het pop-uprecyclagepark brengen. De grofvuilinzameling aan huis blijft betalend.

Deel dit bericht: