Antwerpen is 6 keer laureaat en ontvangt ook bijen- en bloemensymbolen bij Openbaargroen-awards 2020

pilootprojecten
Openbaar domein

De Vereniging voor Openbaar groen (VVOG) heeft de winnaars bekendgemaakt van de finale van de Openbaargroen-awards (voorheen Groene Lente). Met deze awards wil VVOG openbaar groen promoten door creatieve en vernieuwende groenprojecten in de kijker te plaatsen. De stad Antwerpen en haar districten zijn dit jaar zes keer laureaat in de categorie Groene Gemeente. Acht Antwerpse districten behaalden ook bijen- en/of bloemensymbolen.

Groene gemeente 2020

Het wedstrijdonderdeel ‘Groene Gemeente’ bekroont de beste groenprojecten van 2020, zowel kleinschalige als grotere groenprojecten.

De stad Antwerpen werd derde laureaat met het Schoonselhof in de categorie Begraafplaats. Dit project belicht de ontwikkeling van duurzaam groenbeheer op het Schoonselhof door beheermaatregelen zoals verschraling, extensief maaibeheer en begrazing van de grachtkanten door schapen. Door deze initiatieven groeide de biodiversiteit exponentieel.  

Het district Hoboken werd maar liefst twee keer laureaat. In de categorie Speelgroen werd de Meetjeslandstraat de eerste laureaat. Dat is een mooi groen pleintje met kleurrijke plantsoenen gecombineerd met heel wat spelaangelegenheden voor jonge kinderen. In de categorie Plein werd de Kioskplaats tweede laureaat. In het ontwerp werd rekening gehouden met ruimte voor de bestaande bomen en in de nieuwe plantsoenen werden bloembollen en vaste planten aangeplant. Zo is er heel het jaar door kleur op het plein.

Ook het district Ekeren viel ook twee keer in de prijzen en werd vijfde laureaat in de categorie Landschapspark met het Rozemaaipark, een project in samenwerking met de stad Antwerpen, en vierde laureaat met het Canadezenplein in de categorie Buurtpark. Het Rozemaaipark is een nieuw landschapspark van 16ha. Langs een beekvallei is het voormalige bos veranderd in een park met volkstuintjes, speeltuintjes, picknickplaatsen … Ook is er meer plaats voor natuur. Voetgangers hebben er een groot netwerk van paden ter beschikking en ook het fietspadennetwerk werd uitgebreid. Het Canadezenplein is een combinatie van cultuur, historiek, intensief en extensief beheerd grasland. Het plein werd zo door het district benoemd als eerbetoon aan de Canadese eenheden uit WO II en kreeg een monument. Het driehoekige grasplein wordt onderhouden door extensief graslandbeheer. Aan de buitenzijde van het plein is er een zuiverheidsboord die wel intensiever gemaaid wordt zodat er geen beplanting over de rijbaan hangt. Op de rest van het plein krijgt de natuur vrij spel om een ecologisch waardevol grasland te creëren. Het extensieve beheer met minder maaien komt ook de gezondheid van de wortels van de kastanjebomen ten goede.

Het district Borgerhout ten slotte werd vierde laureaat met de Collegelaan in de categorie Plein. Het pleintje aan de Collegelaan werd opgewaardeerd tot een kleurrijke ontmoetingsplek met een aangepaste, golvende padenstructuur en strategisch geplaatste zitbanken. Er werd een combinatie van macho- en prairiebeplanting gebruikt en inheemse planten. Twee op elkaar liggende boomstammen zorgen voor een natuurlijke speelaanleiding voor kinderen. De afwerking gebeurde met lavasteentjes voor het waterbeheer. Deze steentjes doen ook dienst als onkruidwering. Om het doorlopen in de beplanting tegen te gaan, werden lage met staalkabel verbonden boompalen gebruikt, in combinatie met lage hekwerkjes in kastanjehout.

Labels ‘Zonder is gezonder’ en Waterproof

Verder heeft het Schoonselhof het label ‘Zonder is gezonder’ gekregen als voorbeeldstellend en innovatief groenproject op vlak van pesticidenvrij beheer. Sinds 1 januari 2015 geldt in Antwerpen een verbod op het gebruik van pesticiden op openbare plaatsen en terreinen rond openbare gebouwen. De stad gebruikt sindsdien geen pesticiden meer tenzij in bepaalde, welomschreven gevallen, zoals bij het bestrijden van plagen zoals wespen en de bruine rat. Dat pesticidenvrije beheer wordt ook toegepast op parkbegraafplaats Schoonselhof waar erfgoed en groen perfect samengaan.

Het Rozemaaipark met de Donkse beek in Ekeren heeft ook het label ‘Zonder is gezonder’ behaald. Daanaast kreeg het ook het label Waterproof voor groenprojecten die inspireren op vlak van duurzaam waterbeheer. Het park huisvest een beekvormige vijver waarin dammen geplaatst werden met errond nieuwe bomen en waterpoelen. Het regenwater van de gebouwen en straten in de woonwijk stroomt voortaan in greppels af tot in de beek zodat het maximaal gebufferd wordt en kan infiltreren. In een tweede fase wordt de aansluiting gemaakt tussen deze beek en de oorspronkelijke Donkse beek die verder door Ekeren meandert.

Bijenvriendelijke gemeente

In de categorie ‘Bijenvriendelijke gemeente’ beloont VVOG, in samenwerking met het Departement Omgeving, de gemeenten die in 2020 bijenvriendelijke initiatieven hebben opgezet. De districten Hoboken en Wilrijk ontvangen een bord met 2 bijensymbolen en de districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Ekeren en Merksem een bord met 1 bijensymbool.

Gemeente in bloei

Ook deelden VVOG en VLAM bloemensymbolen uit voor de meest verdienstelijke bloemenprojecten in 2020. De districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem en Wilrijk behaalden de maximumscore van 3 bloemensymbolen.

De vele prijzen zijn een mooie erkenning voor het harde werk van de groendienst in samenwerking met de districten van de stad Antwerpen. Alle info over de Openbaargroen-awards staat op de website van VVOG.

Deel dit bericht: