Stad koopt tramloods Draakplaats aan voor ontwikkeling Spoorpark

pilootprojecten
Openbaar domein

De stad kocht via AG Vespa, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, de tramloods aan de Draakplaats 6. De aankoop kadert in de ontwikkeling van het Spoorpark. Dat is het toekomstige park op en parallel aan de verhoogde spoorweg tussen de Draakplaats en het Luitenant Naeyaertplein, waarvoor het ontwerp- en participatieproces momenteel loopt.

Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder: “Het gebouw aan de Draakplaats 6, naast de Omheining Statie van Borgerhout, dat bestaat uit een dienstwoning en loods van circa 3675 m² groot, is beschermd erfgoed en was eigendom van De Lijn. De vervoersmaatschappij mag het gebouw tijdelijk blijven gebruiken voor geplande werken aan de traminfrastructuur in en rond de Cogels-Osylei. De tramloods grenst aan het projectgebied van het Spoorpark, en moet mee zorgen voor de verankering van het spoorpark als nieuwe groene long voor de omgeving. De buurt wordt ook bevraagd over de nieuwe invulling van de loods via het participatietraject. Buurtbewoners zijn immers de experten van hun eigen wijk, hun feedback is dan ook erg waardevol.”

Conflictvrije groene verbinding

Het Spoorpark wil Zurenborg, Borgerhout intra muros en Antwerpen-Noord met elkaar verbinden en de publieke voorzieningen ernaast en errond (zwembad, sporthal, de centers, …) veilig bereikbaar maken. Met het project creëert de stad een conflictvrije verbinding voor voetgangers en fietsers en kan ze de open ruimte ontharden en vergroenen. Een goede zaak voor de buurtbewoners, en het creëert ook een ecologische meerwaarde, verkleint de hittestress en maakt de stad klimaatbestendiger. De historische omgeving wordt geherwaardeerd en de bestaande erfgoedelementen worden uitgespeeld als troef. Het Spoorpark wil ook bestaande plekken in de stad beter toegankelijk maken en met elkaar verbinden, bijvoorbeeld de horeca rond de Draakplaats met de centers in Borgerhout.

Ontwikkelingen aan de randen

Het project wil bovendien mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen aan de randen van het Spoorpark doen ontstaan, om het te verankeren in de omgeving. Het gaat dan zowel over een nieuwe invulling voor bestaande gebouwen, zoals de tramloods en het station Antwerpen-Oost, als over mogelijke nieuwe gebouwen aan weerszijden van de Plantin en Moretuslei. Van die ontwikkelingen maakt het ontwerpteam in deze fase enkel een schetsontwerp. Op basis daarvan zal beslist worden hoe de verdere uitwerking van de bebouwing aangepakt wordt.

Participatie

De stad betrekt de buurt tijdens elke fase van het ontwerpproces van het Spoorpark, van schets- en voorontwerp tot definitief ontwerp, en dus ook voor de nieuwe invulling van de tramloods. Begin oktober vonden er begeleide wandelingen met het ontwerpteam plaats in het projectgebied, en die hele maand kon iedereen een eerste digitale bevraging invullen. Een tweede digitale bevraging over het ontwerp start in januari 2021. In het voorjaar van 2021 wordt het schetsontwerp dan gefinaliseerd, mede op basis van de input uit die bevragingen.

Deel dit bericht: