Antwerpenaar krijgt inspraak in Groenplan district Antwerpen

pilootprojecten
Openbaar domein

Stad Antwerpen en district Antwerpen werken samen aan een visie voor het groen in het district: het Groenplan Antwerpen. Om tot een zo volledig mogelijk beeld te komen van het bestaande groen en de mogelijkheden tot verbetering, wordt de Antwerpenaar eerst om zijn mening gevraagd.

Schepen voor groen Els van Doesburg: “Meer en betere groenbeleving in je buurt, daarvoor slaan stad en district graag de handen in elkaar. Uiteraard mét input van mensen in de buurt, want tenslotte heeft niemand meer inzicht in de noden en mogelijkheden. Vandaar deze warme oproep om mee te werken aan dit Groenplan. Samen maken we het verschil.”

Participatietour en online participatiekaart

Inwoners, bezoekers en liefhebbers van Antwerpen krijgen de kans om van zich te laten horen over het groen in district Antwerpen.

Wie liever persoonlijk zijn mening deelt, kan de projectmedewerkers aanspreken op een van de vier haltes van de participatietour in district Antwerpen:

  • dinsdag 14 december: aan de foyer van BLOC 2030 Luchtbal, van 11.00 uur tot 14.30 uur (Columbiastraat 110, 2030 Antwerpen)
  • donderdag 16 december: op de markt van Linkeroever, van 10.00 uur tot 13.00 uur (Frederik Van Eedenplein, 2050 Antwerpen)
  • donderdag 16 december: aan het districtshuis Antwerpen, van 15.00 uur tot 18.00 uur (Harmoniepark, 2018 Antwerpen)
  • vrijdag 17 december: in de inkomhal van Nova Kiel, van 17.00 uur tot 20.00 uur (Schijfstraat 105, 2020 Antwerpen)

In januari 2022 worden alle verzamelde meningen en tips verwerkt bij de visievorming van het Groenplan Antwerpen.

Districtsgroenplan Antwerpen

Het Groenplan Antwerpen wordt na het Groenplan Deurne het tweede districtsgroenplan. Met de goedkeuring van de proces- en startnota in de zomer van 2021 gaf het college het startschot voor dit plan. De startnota bevat een inventarisatie van het huidige groen in het district, omschrijft welke thema’s belangrijk zijn en geeft een overzicht van groengerelateerde projecten van het district. De procesnota legt de verschillende stappen van het planproces vast: analyse, visie en definitief groenplan. De ambitie is om in 2023 klaar te zijn met dit Groenplan.

Schepen district Antwerpen Tom Van den Borne: “Met een fijnmazig groenplan voor het district Antwerpen kunnen we onze inspanningen voor ontharding en vergroening nog doelgerichter maken. De input van onze bewoners, de ervaringsdeskundigen bij uitstek, kan ons veel inspiratie bieden.”

Deel dit bericht: