Start werken New Yorkkaai, Tallinnstraat en tweede deel Schengenplein

pilootprojecten
Openbaar domein

Vandaag, 13 december, starten de voorbereidende werken in de Cadixwijk voor de aanleg van het zuidelijke deel van de New Yorkkaai, de nieuwe Tallinnstraat en het tweede deel van het Schengenplein.

De stad maakt van de openbare ruimte langs het Kattendijkdok, de New Yorkkaai, een autovrije, groene en aangename wandel- en verblijfsruimte met zicht op het water. Het Schengenplein krijgt een uitbreiding tot aan het water en de nieuwe Tallinnstraat wordt een doodlopende straat ingericht als woonerf.

Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder: “Met de start van de werken krijgt de Antwerpenaar een nieuwe groene toegangspoort naar het water en investeren we met een totaal van bijna 6 miljoen fors in ons openbaar domein. Met dit beleid willen we de Antwerpenaar dichter naar het water brengen en tegelijkertijd inzetten op een vergroening van het openbaar domein. In dit project komen deze twee ambities mooi samen. Zo voorzien we voor de New Yorkkaai 30% bijkomend groen ten opzichte van de oorspronkelijke plannen, en het Schengenplein breiden we uit met 4.800 m² en trekken we door tot aan het water met bomen, groenvakken, een waterspeeltuin, zitbanken en een ponton in het Kattendijkdok.”

Districtsburgemeester van district Antwerpen Paul Cordy: “Met de start van de werken kan het uitkijken naar een nieuwe groene parel voor de Antwerpenaar beginnen. We creëren een groene belevingsruimte met maximaal behoud van het aanwezige maritieme erfgoed. De voorbereidende werken starten vandaag en de oplevering zou voorzien zijn tegen het voorjaar van 2023.”

Een groene verblijfruimte met zicht op het water

De New Yorkkaai wordt ingericht als:

  • Een wandelzone in blauwe hardsteen en kasseien langs de dokrand, die ook de toegangszone is voor de verschillende ligplaatsen van riviercruises en rondvaartboten en voor de hulpdiensten. Deze zone is voornamelijk bedoeld voor voetgangers en maritieme bezoekers.
  • Een centrale groenzone als verblijfsruimte om te ontspannen, spelen, sporten, picknicken of uit te rusten. Daar komt beweegbaar zitmeubilair op de oude sporen, en plaats voor evenementen of pop-ups. De verschillende groenvakken zorgen niet enkel voor overvloedig groen maar ook voor schaduw en beschutting tegen de wind. Ze doen ook dienst als regentuinen voor waterberging.
  • Een circulatie-en ontsluitingszone langs de gebouwen, met ruimte voor terrassen. Deze zone, in gezaagde kasseisteen, is ook toegankelijk voor het laden en lossen tijdens venstertijden. De toegang tot deze zone wordt beperkt door onder meer verdwijnpalen.

Het aanwezige maritieme erfgoed zoals de meerpalen en sporen worden maximaal behouden en geïntegreerd in het nieuwe openbaar domein.

Uitbreiding Schengenplein tot aan het water

Het Schengenplein wordt uitgebreid met 4.800 m² tot aan het water met bomen, groenvakken, een waterspeeltuin, zitbanken en een ponton in het Kattendijkdok. De bestaande loods wordt deels bewaard en voorzien als shelter op het Schengenplein. Op deze manier worden de historische gietijzeren kolommen en Polonceau-spanten zichtbaar die zo kenmerkend zijn voor deze afdaken. De shelter wordt aan de waterzijde voorzien van glas als bescherming tegen de wind.

Tallinnstraat

De nieuwe verbinding tussen de New Yorkkaai en de Kattendijkdok-Oostkaai, de Tallinnstraat, wordt een doodlopende straat. De straat krijgt een inrichting als woonerf met toegang tot de ondergrondse parkings van de gebouwen en de laad-en loszone op de kade.

Fasering

De uitvoering van de werken is voorzien in 2 fases, rekening houdend met de werken aan het nieuwe bouwblok op de hoek van de Kattendijkdok-Oostkaai en de Londenstraat, en de realisatie van het tweede deel van het Schengenplein aan het water:

Fase 1: 10 januari 2022 – 31 mei 2022

  • Opbreken bestaande verharding en aanleg riolering
  • Realisatie van de Tallinnstraat
  • Sloop van het kantoorgebouw met aangrenzende loods ter hoogte van de Tallinnstraat en de Kattendijkdok-Oostkaai
  • Aanleg openbaar domein New Yorkkaai ter hoogte van het bouwblok op de hoek met de Londenstraat
  • Aanleg ponton ter hoogte van het toekomstige (uitgebreide) Schengenplein

Fase 2: 1 april 2022 – voorjaar 2023

  • Aanleg openbaar domein New Yorkkaai ter hoogte van het toekomstige bouwblok naast het Schengenplein
  • Aanleg uitbreiding Schengenplein tot aan het water

Deel dit bericht: