Antwerps Klimaatfonds roept op om klimaatambities mee waar te maken

pilootprojecten
Openbaar domein

Stad Antwerpen wil een voortrekkersrol blijven spelen in de strijd tegen klimaatopwarming. Dat blijkt uit haar ambities in het Klimaatplan2030. Ze rekent op bedrijven, organisaties en bewoners(collectieven) om hieraan mee te werken. Met het Antwerps Klimaatfonds wil de stad strategische projecten ondersteunen die hierin het verschil kunnen maken. Ze trekt hiervoor jaarlijks dubbel zoveel middelen uit als de voorgaande jaren. Vandaag lanceert ze 2 thematische oproepen, die inzetten op eerlijke energietransitie en klimaatneutrale bedrijventerreinen, en een algemene open oproep Antwerpen Klimaatstad.

Splinternieuw Klimaatfonds

Met het nieuwe Klimaatfonds wil de stad bedrijven, bewoners(collectieven) en organisaties ondersteunen die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van Antwerpen. Met het projectenfonds Duurzame Stad trok de stad tussen 2013 en 2020 jaarlijks 100.000 euro uit voor de subsidiëring van innovatieve projecten. Vanaf 2021 verdubbelt het jaarlijkse budget om vooral grotere, veranderingsgerichte projecten aan te trekken. Het Klimaatfonds helpt zo mee de ambities en doelstellingen in het Klimaatplan2030 te realiseren. De stad zal jaarlijks nieuwe thematische oproepen lanceren om projecten te ondersteunen die een antwoord bieden op een specifieke stedelijke uitdaging. Een project kan een toelage krijgen van maximaal 50.000 euro.

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: “Slimme steden zoals Antwerpen staan in de frontlinie om de strijd tegen het veranderende klimaat te helpen winnen. Met het Antwerpse Klimaatfonds doen we een oproep aan alle levende krachten in onze stad. Kom uw engagement, kennis en creativiteit mee aanwenden. Samen maken we van Antwerpen dé klimaatstad.”

Oproep ‘Eerlijke energietransitie’

Hernieuwbare energie is niet voor iedereen toegankelijk. Gezinnen met de kleinste inkomens wonen vaak in slecht geïsoleerde woningen en betalen erg hoge energiefacturen. Duurzame investeringen kosten vaak een smak geld. De stad wil via deze thematische oproep pilootprojecten ondersteunen die inzetten op een eerlijke, sociale energietransitie. Dat kan bijvoorbeeld gaan over innovatieve leasemodellen, deelsystemen, financieringsmodellen die erop gericht zijn om iedereen toegang te bieden tot duurzame energie, nieuwe samenwerkingsverbanden enzovoort.

Schepen voor leefmilieu en sociale zaken Tom Meeuws: “De klimaatstrijd is een sociale strijd. Gezinnen in armoede hebben niet het geld om hun energieslurpende diepvriezers om te ruilen voor een zuiniger model. Hun huizen zijn vaak slecht geïsoleerd en daar betalen ze letterlijk de prijs voor. In het klimaatverhaal hinken mensen in armoede achterop, we moeten er alles aan doen opdat ze kunnen bijbenen.”

Zowel bedrijven, sociale organisaties, energiecoöperatieven als burgercollectieven kunnen een sociaal innovatief energieproject indienen.

Oproep ‘Klimaatneutrale bedrijventerreinen’

Antwerpen wil de meest aantrekkelijke stad zijn voor duurzame ondernemers. Daarom wil ze een voortrekkersrol opnemen in het optimaliseren en verduurzamen van bedrijventerreinen, zoals opgenomen is in het Klimaatplan2030. Met de projectoproep ‘klimaatneutrale bedrijventerreinen’ wil de stad projecten ondersteunen die inzetten op 3 thema’s:

1.     de uitwisseling van warmte-, koude- of restenergie waarbij energie die anders verloren zou gaan, opgevangen en gebruikt wordt;

2.     het verhogen van het aandeel lokaal opgewekte hernieuwbare energie;

3.     het gebruik van slimme energiebeheersystemen.

Schepen voor economie Claude Marinower: “De stad investeert in het toekomstbestendig maken van haar economie, en daarbij is duurzaam ondernemen cruciaal. Met deze oproep richten we ons specifiek op bedrijventerreinen, en beogen we projecten die inzetten op het verbeteren van de energie-efficiëntie van bedrijventerreinen of het opwekken van hernieuwbare energie.”

Bedrijven, start-ups, kmo’s, kennisinstellingen, organisaties en burgers kunnen een projectvoorstel indienen.

Open oproep ‘Antwerpen Klimaatstad’

De stad Antwerpen wil dé Klimaatstad van de toekomst zijn. Samen met bewoners, organisaties en bedrijven wil ze verder bouwen aan een duurzame stad. Via deze open oproep ondersteunt het Klimaatfonds vernieuwende en veranderingsgerichte projecten met een sterke voorbeeldfunctie die bijdragen aan een van deze doelstellingen:

1.     het beperken van de omvang of snelheid van de klimaatverandering: dit kunnen bijvoorbeeld projecten zijn die inzetten op energiebesparing, circulaire economie, duurzame mobiliteit enzovoort;

2.     het verminderen van de kwetsbaarheid voor de gevolgen van klimaatverandering: dit kunnen bijvoorbeeld projecten zijn die inzetten op het uitbreiden van kwalitatief stedelijk groen, hemelwaterrecuperatie of drinkwaterverbruik verminderen enzovoort; ….

3.     het creëren van een gezonde leefomgeving: bijvoorbeeld projecten die inzetten op het betere luchtkwaliteit, bodemverontreiniging voorkomen of saneren, verhogen van biodiversiteit enzovoort.

Netwerkmoment

Het Klimaatfonds voorziet ondersteuning voor iedereen die een projectdossier wil indienen. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie en met al hun vragen terecht op een online-netwerkmoment op donderdag 4 maart. Goedgekeurde projecten zullen een peter of meter aangewezen krijgen die het project mee opvolgt.

Deel dit bericht: