Vernieuwing toegangszone Gloriantlaan

pilootprojecten
Openbaar domein

Stad Antwerpen wil Sint-Anneke Plage nieuw leven inblazen en tegelijk voorbereiden op de uitdagingen verbonden aan de klimaatverandering. Ze liet hiervoor een masterplan opmaken. Als eerste stap wordt met steun van de Vlaamse overheid de toegangszone aan het einde van de Gloriantlaan omgevormd tot een aantrekkelijke groene inkom voor de Plage. Van hieruit kan men zowel het strand, de horeca en het zwembad als het Esmoreitpark en achterliggende Sint-Annabos ontdekken. Het definitieve ontwerp gaat uit van maximale ontharding en vergroening en het vergroten van de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers. De start van de werken wordt momenteel voorzien in het najaar van 2021. De werken zullen een 7-tal maanden duren.

Verfijning voorontwerp in samenspraak met de buurt

Na de goedkeuring van het voorontwerp voor de toegangszone aan de Gloriantlaan organiseerde stad Antwerpen inspraakmomenten met de bewoners en lokale horeca. Op basis van de opmerkingen die daaruit voortkwamen, werd het voorontwerp verder verfijnd.

Schepen voor openbaar domein Claude Marinower licht toe: “Het definitieve ontwerp omvat naast de aanpak van de westelijke parking en de centrale zone rondom het ijssalon ook de volledige oostelijke parking. Ook deze zone zal worden onthard en vergroend. Er zullen in totaal 65 nieuwe, inheemse bomen worden aangeplant.”

Door een maximale ontharding van het gebied kan regenwater zoveel mogelijk rechtstreeks de grond indringen. Dit gaat de verdroging van de bodem tegen en zorgt voor het aanvullen van het grondwaterpeil. Dat is dan weer goed voor de vegetatie, die zo beter bestand is tegen warme en droge periodes. Het gebied zal dus beter gewapend zijn tegen de gevolgen van de klimaatverandering en tegelijk zorgen voor een groene, aangename omgeving rond het ijssalon.

Circulatie en parkeren

Met dit ontwerp wordt de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers ook verbeterd. Het kruispunt Thonetlaan-Gloriantlaan zal verhoogd aangelegd worden en het huidige Velostation verhuist naar de Thonetlaan, waar het beter aansluit op het fietspad.

Het aantal parkeerplaatsen zal na de opwaardering nagenoeg hetzelfde zijn als vandaag. Via twee nieuwe kasseiwegen zullen beide parkings, de horeca en de manege te bereiken zijn vanaf de Thonetlaan en Gloriantlaan. Beide parkings worden voorzien van camera’s om de veiligheid te verhogen.

Timing

Het college keurde vorige week het definitieve ontwerp voor deze toegangszone goed. Momenteel wordt de start van de werken voorzien in het najaar van 2021. De werken zullen een 7-tal maanden duren.

Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder: “De Gloriantlaan is het knooppunt tussen de Plage, Schelde, woonwijken en de natuur en biedt tal van mogelijkheden om de doelstellingen uit het masterplan op korte termijn te realiseren. Zo brengen we de Antwerpenaar terug dichter bij het water en zetten we de eerste stap om van deze plek terug de hotspot van weleer te maken.”

Met steun van de Vlaamse overheid

De vernieuwing van de toegangszone wordt deels mogelijk gemaakt door de subsidieprogramma’s ‘Groen en blauw in de stad’ van de Vlaamse regering en ‘Lokaal vergroeningsproject’ van het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos.

Deel dit bericht: