Bloemstraat wordt eerste tuinstraat in Borgerhout: werken vandaag gestart

pilootprojecten
Openbaar domein

Vandaag startten de werken voor de heraanleg van de Bloemstraat in Borgerhout. Deze eerste tuinstraat in het district wordt heraangelegd met een maximale mix aan water en groen. Er is daarbij extra aandacht voor de leefbaarheid, flexibel gebruik van de publieke ruimte, verkeersveiligheid, ecologie en een goede waterhuishouding. Na ongeveer 7 maanden zullen de werken afgerond zijn en kunnen de bewoners genieten van een groenere straat.

Vandaag start de omvorming van de Bloemstraat tot tuinstraat na een cocreatie-traject tussen het district Borgerhout, de bewoners en de ontwerpers. De bewoners hebben zelf meegewerkt aan het ontwerp en konden het al deels uittesten.

Districtsburgermeester Marij Preneel: “Ik ben heel blij met de eerste tuinstraat in Borgerhout. Het is het model van de straat van de toekomst. Corona heeft ons geleerd hoe belangrijk open en groene ruimte is in de buurt. Na de parken en pleinen vormen we nu ook straten om tot speel- en ontmoetingsplekken.”

Aandacht voor fietsers en voetgangers in een groene omgeving

De Bloemstraat wordt als woonerf aangelegd en zal vanuit de Bleekhofstraat enkel toegankelijk zijn voor voetgangers en fietsers. Voor gemotoriseerd verkeerd zal ze te bereiken zijn via de Borgerhoutsestraat. Parkeren gebeurt aan het plein.

Het projectgebied wordt maximaal vergroend door het gebruik van grasdals, grote plantvakken en geveltuintjes. De plantvakken worden afgewerkt met een brede betonnen rand die ook als zitplaats kan dienen. Waterpasserende tegels laten met hun brede voegen het water in de ondergrond infiltreren. Er komt ook een vernieuwde riolering met een nieuw systeem van ondergrondse regenwaterafvoer en boombunkers.

Ook het pleintje, het Mala Zimetbaumplantsoen, wordt volledig vernieuwd met grote plantvakken en nieuwe zitbanken. Op het speelterrein komen transparante speeltoestellen op een ondergrond van rubber. De bestaande voetbalkooi blijft, maar krijgt een nieuwe verlaagde ondergrond, transparanter hekwerk en een zittribune.

De werken, die vandaag startten, zullen ongeveer 7 maanden duren.

Claude Marinower, schepen voor openbaar domein: “Het aanleggen van tuinstraten biedt de opportuniteit om meer groen en blauw te integreren in het Antwerpse straatbeeld, om zo de openbare ruimte aangenamer en klimaatrobuust te maken. De nauwe samenwerking en open communicatie met district Borgerhout maakt van deze tuinstraat een succes. De Bloemstraat kadert nog in de eerste golf van tuinstraten. Ondertussen lanceerden we hier bovenop #antwerpenbreektuit waarbij we onze blauwgroene aanpak in de districten verderzetten. Ik kijk alvast uit naar meer tuinstraten in onze stad zodat mensen hier nog liever leven en vertoeven.”

Wat is een tuinstraat?

Een tuinstraat is een straat die maximaal groen is ingericht met bijvoorbeeld geveltuinen, boomspiegels, groenslingers, bomen en plantvakken. Tuinstraten zijn een van de maatregelen die de stad inzet tegen de gevolgen het veranderende klimaat, zoals wateroverlast en hittestress. Bijkomend creëert een tuinstraat een rustiger, groener en mooier straatbeeld en bevordert ze de sociale interactie in de straat. 

Stad Antwerpen startte in 2016 het pilootproject tuinstraten om te experimenteren met een nieuwe projectaanpak wat betreft de manier van samenwerken met bewoners, het toepassen van nieuwe technieken en het het onderhoud na de heraanleg. Zo wordt van tevoren aan de bewoners gevraagd in welke mate ze mee plantvakken willen onderhouden. Afhankelijk van hun antwoorden wordt dan gepaste beplanting gekozen. Ondertussen werd deze aanpak doorgetrokken in het reguliere beleid van de stad en werden er onder de noemer ‘Antwerpen Breekt Uit’ middelen vrij gemaakt om nog meer tuinstraten aan te leggen in alle districten.

Deel dit bericht: