Concept en mobiliteitsvoorwaarden kruispunt Antwerpsebaan – Schouwvegerstraat in Berendrecht goedgekeurd

pilootprojecten
Openbaar domein

Het Antwerpse college en het districtscollege van Berendrecht-Zandvliet-Lillo keurden het concept en de mobiliteitsvoorwaarden voor de heraanleg van het kruispunt Antwerpsebaan – Schouwvegerstraat in Berendrecht goed. De werken staan gepland in het najaar van 2022.

De stad en het district willen de onveilige verkeerssituatie op het kruispunt Antwerpsebaan – Schouwvegerstraat aanpakken door een heraanleg. Ze gaven volgende mobiliteitsvoorwaarden mee aan het ontwerpteam:

  • Aanleg van een verkeersplateau op het kruispunt;
  • Aanleg van een poortconstructie zone 30 (richting Schouwvegerstraat);
  • Voorzien van een duidelijke overgang in het wegbeeld tussen zone 70 en zone 50 op de Antwerpsebaan.

Aandacht voor verkeersveiligheid en klimaatrobuustheid

Het doel van het ontwerp is het inrichten van een veilig kruispunt voor alle weggebruikers. Zo wordt een veilige fietsoversteek voorzien en wordt de veiligheid van het gemotoriseerd verkeer verbeterd door de leesbaarheid van de weg te verhogen, en door de aanleg van het plateau als snelheidsremmende maatregel.

In het nieuwe concept is er naast de drie bestaande bomen plaats voor twee extra: een grote haagbeuk ter hoogte van een nieuw kunstwerk, en als toekomstboom een moeraseik. Een toekomstboom is een boom die veel ruimte krijgt om te groeien, zowel boven als onder de grond.

Met het oog op het klimaatrobuust maken van het district wordt eveneens een groot stuk openbaar domein onthard en vergroend, waardoor deze plek een positieve impact zal hebben op waterinfiltratie, hittestress en biodiversiteit.

Dit project zorgt er bovendien voor dat het kruispunt wordt omgevormd naar een volwaardige, kwalitatieve en esthetische zuidelijke poort naar het district.

Schepen Erica Caluwaerts, bevoegd voor openbaar domein: “Blij dat stad en district de handen in elkaar hebben geslagen om ervoor te zorgen dat we in dit ontwerp tot een veilige verkeerssituatie voor alle weggebruikers kunnen komen, en daarnaast nog kunnen vergroenen en ontharden.”

Rudi Sempels, districtsschepen voor o.a. cultuur, publiek domein en milieu: “Met dit project accentueren we waar het district voor staat: een veilige en fietsvriendelijke plek waar plaats is voor groen, bomen en kunst.”

Deel dit bericht: