Nutsmaatschappij die straat openbreekt, moet ze nadien ook weer herstellen

pilootprojecten
Openbaar domein

Als nutsmaatschappijen het trottoir of het wegdek openbreken, zullen ze in de toekomst ook instaan voor de herstelling. Als dit niet naar behoren gebeurt of het duurt te lang, zal de stad het doen op kosten van de nutsmaatschappij.

Antwerps schepen van Openbaar Domein Erica Caluwaerts (Open Vld) zei dit op vragen van gemeenteraadsleden Joris Giebens (Groen) en Claude Marinower (Open Vld). Zij legt haar plan nu vrijdag voor aan het schepencollege, maar gaf op de raadscommissie dinsdagavond al enkele krachtlijnen mee. De vragen kwamen er naar aanleiding van werken door nutsmaatschappijen in de Nationalestraat. Zowel handelaars als de ondernemersorganisatie NSZ klaagden over de slechte afwerking. Iets dat in heel de stad voor wrevel zorgt.

Water-Link

Antwerps N-VA-gemeenteraadslid en voorzitter van nutsmaatschappij Water-Link André Gantman reageerde op deze klachten. Hij zei dat de nutsmaatschappijen niet liever willen dan de definitieve herstelling zelf te doen, maar dat dit niet mocht van de stad. Ze mogen alleen tijdelijk het wegdek herstellen. Het in de oorspronkelijke staat herstellen zou dan door de stad gebeuren omdat zij over de juiste kennis beschikt om dit te doen.

Het nieuwe plan van schepen Caluwaerts brengt daar nu verandering in.

“Het was toenmalig schepen Ludo Van Campenhout (N-VA) die de regeling rond het voorlopige en definitieve herstel heeft vastgelegd”, zegt Caluwaerts. “Daar komen we nu op terug. Er komt een herstelrouteboek waarin nutsmaatschappijen zien hoe het openbaar domein na de werken moet worden achtergelaten. De verantwoordelijkheid moet duidelijk vastliggen. Het zullen de nutsmaatschappijen zijn die alles terug in de oorspronkelijk staat brengen. De controle hierop gebeurt door de stad. Als de definitieve herstelling te lang op zich laat wachten of ze is niet goed uitgevoerd, dan zal de stad het zelf doen, maar dan op kosten van de nutsmaatschappijen.”

Er is een uitzondering. Bij natuursteen zal de stad de definitieve herstelling doen omdat nutsmaatschappijen dit materiaal niet in voorraad hebben.

“Schrok ik toch een beetje van”

De uitspraken van Water-Link-voorzitter Gantman deden niet alleen vragen rijzen bij de oppositiepartij Groen, maar ook bij coalitiepartner Open Vld. Voormalig schepen van Openbaar Domein Claude Marinower (Open Vld) was scherp voor zijn collega in de gemeenteraad.

“Ik schrok toch een beetje van de uitspraken”, zei Marinower. “Toen ik nog schepen was, heb ik van Water-Link over dit onderwerp geen enkel signaal ontvangen. Ik vond het ook merkwaardig dat de voorzitter zei dat hij al eens werken liet uitvoeren zonder vergunning en bereid was om de GAS-boete er dan maar bij te nemen. Wat voor signaal geeft hij dan?”

Marinower werd bijgetreden door zijn opvolgster Caluwaerts. Zij zegt verbaasd te zijn over de toon. “Ook het moment waarop de voorzitter van Water-Link de uitspraken doet, deed mijn wenkbrauwen fronsen. Ik was bezig met de uitrol van een nieuwe strategie, die klaar is. Dit was al besproken met het schepencollege en afgetoetst bij enkele nutsmaatschappijen.” Gantman is geen lid van de raadscommissie van schepen Caluwaerts en was tijdens dit debat dus niet aanwezig.

Sacha Van Wiele

Deel dit bericht: