Gewild gras in Antwerpen

pilootprojecten
Openbaar domein

Het weer van de voorbije weken, met afwisselend zon en regen, maakt dat het gras en de kruidlaag in de parken en de bermen in de stad hoog opschieten. Met het nieuwe grasplan kiest Antwerpen ervoor om het aantal maaibeurten waar mogelijk te beperken. Zo ontstaat ‘gewild gras’: grasvelden, graslanden en bermen met een grote biodiversiteit.

In het grasplan van stad Antwerpen is extensief maaien de norm. Daar waar het kan en wenselijk is, wordt het gras slechts één of twee keer per jaar gemaaid. Op die manier krijgen kruidachtige planten en grassen alle kansen. Voor het gras dat zo wilder en weelderiger groeit, gebruikt de stad het nieuwe begrip ‘gewild gras’.

Gewild gras verhoogt de biodiversiteit want het biedt meer voedsel voor allerlei insecten en vogels. Het gras zorgt bovendien voor meer verkoeling en een vochtigere bodem doordat het water minder snel verdampt. Het draagt kortom bij aan een groenere en gezondere stad.

Deze manier van grasbeheer pas perfect binnen de actie Maai Mei Niet, waarbij zowel aan burgers als aan steden en gemeenten wordt gevraagd om in de maand mei het gazon niet te maaien.

Al 221 hectare gewild gras

Op dit ogenblik wordt al 40 % van het grasareaal in de stad als gewild gras beheerd. Dat is goed voor 221 hectare graslanden. Deze oppervlakte neemt jaarlijks toe. In overleg met de districten worden ook in de parken meer zones afgebakend die gewild beheerd worden.

Fons Duchateau, schepen voor groen en stads- en buurtonderhoud, is tevreden met het extensief maaibeheer in de stad: “Het succes van de actie Maai Mei Niet toont aan dat Antwerpen met het grasplan een echte trendsetter is. Gewild gras zorgt voor meer groen in de stad. Dat is beter voor de flora en fauna in de stad en voor de Antwerpenaren.”

Deel dit bericht: