Inspraaktraject over het Spoorpark gestart met begeleide wandelingen en digitale bevraging

pilootprojecten
Openbaar domein

Het inspraaktraject voor het ontwerp van het Spoorpark, het toekomstige park op en parallel aan de verhoogde spoorweg tussen de Draakplaats en het Luitenant Naeyaertplein, is gestart. Vandaag vonden wandelingen doorheen het projectgebied plaats met het ontwerpteam. Buurtbewoners kregen daarbij uitleg over de plannen, konden vragen stellen en hun feedback geven. De hele maand oktober loopt er ook nog een digitale bevraging.

Het Spoorpark loopt op en parallel aan de verhoogde spoorweg van de Draakplaats in Zurenborg tot en met Park Spoor Noord. Het moet een aangename publieke ruimte worden die verschillende wijken, groenzones en sport- en cultuurvoorzieningen aan elkaar rijgt en toegankelijk maakt. Het wordt een plek om te verblijven, fietsen of wandelen.

Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder: “We zetten van bij de start in op een uitgebreide participatie. Buurtbewoners zijn immers de experten van hun eigen wijk, hun feedback is dan ook erg waardevol. We willen met het spoorpark de verschillende wijken van de stad met elkaar verbinden. We doen dat door in te zetten op een grote groene verbinding voor fietsers en voetgangers vanaf Zurenborg tot Borgerhout.De Via Sinjoor onder de parken zeg maar.”

In 2009 heeft het ontwerpteam De Smet Vermeulen – Palmboom & van den Bout al een schetsontwerp getekend voor het deel tussen de Draakplaats in Zurenborg en het Luitenant Naeyaertplein in Borgerhout. Het project werd toen niet gerealiseerd omdat Infrabel nog geen intentie had om haar terreinen te verlaten. Vandaag werkt Infrabel wel aan een verhuis waarbij alle spooractiviteiten in het projectgebied gefaseerd verplaatst zullen worden. Daarmee komt op termijn de volledige zone tussen de Draakplaats en de Plantin en Moretuslei vrij voor ontwikkeling als onderdeel van het Spoorpark.

Multidisciplinair ontwerpteam

AG VESPA ging op zoek naar een multidisciplinair ontwerpteam met expertise op het vlak van publieke ruimte en landschap, stedenbouw, infrastructuur en architectuur. Het ontwerpteam Stramien – ZUS in samenwerking met RE-ST – Ara zal het deel tussen de Draakplaats in Zurenborg en het Luitenant Naeyaertplein in Borgerhout ontwerpen. Voor de publieke ruimte moet het ontwerpteam een ontwerp maken tot en met de uitvoering ervan. Wat de vastgoedontwikkeling aan de randen betreft, om het Spoorpark te verankeren in de omgeving, maakt het ontwerpteam in deze fase enkel een schetsontwerp. Op basis daarvan zal beslist worden over de aanpak van de verdere uitwerking van de bebouwing.

Daarnaast wordt de cultuurhistorische waarde van het hele projectgebied ook in kaart gebracht door Archivaria als voorbereiding voor de opmaak van het ontwerp.

Start inspraak

Het schetsontwerp uit 2009 is het uitgangspunt, maar moet verfijnd en geactualiseerd worden. Na inspraak van de buurt is het schetsontwerp al bijgesteld in 2010. De buurt wordt nu opnieuw betrokken tijdens elke fase van het ontwerpproces: van schetsontwerp en voorontwerp tot definitief ontwerp. Gedurende de hele maand oktober kan iedereen een digitale bevraging invullen. Daarnaast vonden vandaag wandelingen doorheen het projectgebied plaats met het ontwerpteam. Buurtbewoners konden zo kennismaken met het ontwerpteam, kregen uitleg over de plannen, konden vragen stellen en hun feedback geven.

Ambities Spoorpark

Het Spoorpark wil Zurenborg, Borgerhout intra muros en Antwerpen-Noord met elkaar verbinden en de publieke voorzieningen langs en rond het Spoorpark (zwembad, sporthal, de centers, …) veilig bereikbaar maken. Met het project creëert de stad een conflictvrije verbinding voor voetgangers en fietsers en kan de open ruimte onthard en vergroend worden voor de buurtbewoners. Maar ook voor ecologische doeleinden en om de hittestress te verkleinen en de stad meer klimaatbestending te maken. De historische omgeving wordt geherwaardeerd en de bestaande erfgoedelementen worden uitgespeeld als troef. Het Spoorpark wil tot slot bestaande plekken in de stad beter toegankelijk maken en met elkaar verbinden, bijvoorbeeld de horeca rond de Draakplaats met de centers in Borgerhout, en mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen erlangs doen ontstaan.

Deel van een groter geheel

Het Spoorpark loopt parallel aan de verhoogde spoorweg van de Draakplaats in Zurenborg tot Park Spoor Noord, door een aantal Antwerpse wijken met een sterke eigenheid en een verschillend socio-economisch profiel: van Zurenborg over Borgerhout intra muros en Antwerpen-Noord tot het Eilandje. Bepaalde delen van het Spoorpark zijn al gerealiseerd of in realisatie, zoals Spoor Oost, Park Spoor Noord, en de centers langs de Engelselei in Borgerhout.

Meer info

AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, coördineert het Spoorpark met Infrabel en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) als belangrijke partners. Het project wordt mee mogelijk gemaakt door het Vlaamse Stadsvernieuwingsfonds.

Deel dit bericht: