Kritiek op cultuurschepen Ait Daoud: “Politiek gaat bepalen wat kunst is en wat niet”

pilootprojecten
Openbaar domein

Net als op Vlaams niveau, blijft ook het Antwerpse cultuurbudget de gemoederen beroeren, zoals gisteravond in de gemeenteraad. Oppositiepartijen Groen en PVDA trokken fel van leer tegen cultuurschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA). Maar ook coalitiepartner Open Vld uitte kritiek. “Wij roepen op om de subsidies van het Roze Huis niet te schrappen”, zei Erica Caluwaerts (Open Vld).

“Het bestuursakkoord moet gerespecteerd worden”, zei Open Vld-fractieleidster Erica Caluwaerts. Aanleiding was het debat over de cultuursubsidies, en meer specifiek over het stopzetten van de werkingsmiddelen voor het Queer Arts Festival van het Roze Huis. Ze verwees naar punt 419 in het bestuursakkoord: Antwerpen is een tolerante stad die bekendstaat als holebivriendelijk, dit onder meer dankzij een uitgebreide maatschappelijke beweging die is verenigd in het Roze huis. De Antwerp Pride is uitgegroeid tot een groots evenement. We blijven dit evenement ondersteunen.

“Het Roze Huis is meer dan enkel een vereniging voor holebi’s”, zei Caluwaerts. “Het is een overkoepelende socioculturele vereniging die op vraag van de stad ook samenwerkingen is aangegaan met andere culturele organisaties. Ik ben dan ook verontrust dat de werkmiddelen worden stopgezet en we vragen dan ook om die maatregel dringend te herzien.”

Imago

Oppositiepartijen Groen en PVDA stelden zich ook grote vragen bij de keuzes van cultuurschepen Ait Daoud. “U instrumentaliseert kunst voor politieke doeleinden”, zei Omar Fathi (Groen). “De politiek gaat bepalen wat wel of geen kunst is. Het komt erop neer dat alle kleine initiatieven plaats moeten ruimen voor grote evenementen om het imago te boosten. Je verwacht toch dat wie klappen krijgt op Vlaams niveau, een duwtje in de rug krijgt van het stadsbestuur? Niet dus. En daar is Rataplan een triest voorbeeld van.”

“Op basis waarvan beslist u wie wat krijgt?”, vroeg PVDA-raadslid Mie Branders. “Hebben kleinere cultuurhuizen zoals Rataplan nog een plaats in de stad? Als u vindt van wel, moet u ook de verantwoordelijkheid dragen en zorgen dat ze niet doodgaan. Rataplan is een cultuurhuis in Borgerhout, waar geen cultureel centrum bestaat. Het personeel is al preventief ontslagen. Dat kan toch niet uw bedoeling zijn?”

Schepen Ait Daoud hield voet bij stuk. “Ik sta onverkort achter ons bestuursakkoord. Het is aan de hand daarvan dat we de middelen hebben verdeeld. We gaan Antwerpen nog meer op de kaart zetten als culturele hoofdstad van Vlaanderen waar zowel Antwerpenaars als bezoekers trots op kunnen zijn. Antwerpen is nog nooit zo bruisend geweest op cultureel vlak, maar ook lokale cultuur vergeten we niet.” (jas)

Deel dit bericht: