“Bedankt om van veiligheid uw ‘chouchou’ te maken”

pilootprojecten
Openbaar domein

Een politiek gedicht als eerbetoon aan kunstenaar Panamarenko, de “omvolkingsspiraal”, het reddingsbootje, “chouchou” en een politieke afrekening. De tussenkomsten over de meerjarenbegroting in de Antwerpse gemeenteraad waren zeer uiteenlopend en soms verrassend.

De gemeenteraad is maandagavond begonnen aan de debatten over de meerjarenbegroting. Voor de start van het debat, dat over twee dagen zal lopen, had burgemeester Bart De Wever (N-VA) nog een boodschap voor de raadsleden. “U krijgt geen presentiegeld voor de tweede dag. Dinsdagavond zit u hier dus voor niets”, aldus De Wever.

“Deze meerjarenbegroting voor de periode 2020-2025 is het kompas voor deze bestuursperiode”, zei Koen Kennis (N-VA), schepen van Begroting, bij de opening van het debat. “Als stadsbestuur stellen we de financiële toestand van de stad veilig zonder een put achter te laten.”

Wouter Van Besien, fractieleider van de grootste oppositiepartij Groen, opende het debat en was niet onder de indruk. Hij ziet veel problemen, zoals de groeiende armoede, de slechte staat van de woningen, de stijgende woningprijzen, het klimaat en de verkeersonveiligheid. Alleen leest hij hierover weinig in de meerjarenbegroting.

“Rond armoedebestrijding zijn er goede projecten, zoals de maaltijden op school en de bijpassing op het leefloon”, zegt Van Besien. “Spijtig genoeg wordt voor de rest het geld slecht besteed. De grote winnaar is veiligheid met 800 miljoen euro extra. Verwonderlijk, want uit cijfers blijkt dat de stad goed scoort op het vlak van criminaliteit. De zware drugscriminaliteit stijgt wel in Antwerpen, maar dat geld moet van ergens anders komen.”

Van Besien sloot zijn tussenkomst af met een zelfgeschreven gedicht in nagedachtenis van de pas overleden kunstenaar Panamarenko. “Had het stadsbestuur maar de verbeelding en de ambitie van Panamarenko”, sloot de fractieleider zijn gedicht af.

Vlaams Belang-fractieleider Filip Dewinter kondigde aan de meerjarenbegroting niet goed te keuren. Hij ziet alleen stijgende kosten en dalende inkomsten.

“We trekken het verkeerde soort nieuwe Antwerpenaars aan. Tegenover de witte vlucht staat de gekleurde intocht. Deze negatieve omvolkingsspiraal is het belangrijkste structurele, maatschappelijke, sociale en

financiële probleem waar onze stad mee wordt geconfronteerd.”

Wel een pluspunt voor Vlaams Belang: er gaan meer middelen naar veiligheid. Alleen vindt Dewinter het onaanvaardbaar dat, op de Oudaan na, alle politiekantoren alleen nog op afspraak bereikbaar zijn.

Peter Mertens, fractieleider van de PVDA, viseert coalitiepartner sp.a. Volgens hem maken de socialisten hun beloftes niet waar. “De socialisten zeiden dat ze de sleepboot gingen zijn die de tanker van N-VA zou omkeren. Sp.a is geen sleepboot, maar een kartonnen reddingsbootje achter de tanker en het glijmiddel om de visie van N-VA mogelijk te maken. Er is niets veranderd. Het is de burger die betaalt, met meer taksen, torenhoge woonprijzen, minder dienstverlening en minder cultuurbeleving. Antwerpen is een ‘hoge-betaal-zone’ voor haar eigen burgers geworden.”

‘Stillekesaan’

Oppositiepartij CD&V onthield zich nog bij de stemming van het bestuursakkoord, maar zegt nu tegen de meerjarenbegroting te stemmen. “ Stillekesaan werden er keuzes gemaakt waar mijn partij nooit mee akkoord zou gaan”, zei Sam Voeten (CD&V).

Volgens Voeten gaat er te weinig aandacht naar de noden van de Antwerpse gezinnen. Ook het federale niveau kwam aan bod. Het CD&V-raadslid had daarbij een boodschap voor de burgemeester over de strijd tegen de drugscriminaliteit. “Toen uw partij de federale regering verliet, kwam de stabiliteit van het land in het gedrang. Maar om de veiligheid van onze stad niet in gevaar te brengen, hebben de opvolgers van uw ministers alle afspraken uit het Stroomplan gehonoreerd. Ik hoop écht dat we afstappen van dat rondje zwartepieten. Door te schieten op anderen, erkent u vooral dat het niet geweldig loopt met de war on drugs”, aldus Voeten.

Niet verrassend, maar vanuit de meerderheidsbanken werd de meerjarenbegroting op applaus onthaald. De fractieleiders van N-VA, sp.a en Open Vld onderstreepten de inspanningen van de Bourgondische coalitie voor de volgende jaren.

Vanuit de N-VA-fractie namen raadsleden Nathalie van Baren, Koen Laenens en Danielle Meirsman het woord. Daarbij onderstreepten ze telkens de keuzes van hun eigen schepenen en de burgemeester. Misschien was dit onderdeel van een sollicitatieronde voor het schepenambt als opvolging van Ludo Van Campenhout (N-VA). “Meneer de burgemeester, bedankt om van veiligheid uw chouchou te maken”, zei van Baren.

Kappen op De Lijn

Sp.a-fractieleider Hicham El ​Mzairh gaf in zijn uiteenzetting toch ook een boodschap mee aan Vlaanderen. “Het is niet goed dat de dienstverlening van De Lijn wordt afgebouwd om andere tramlijnen te realiseren. Ik ga echter niet mee in het kappen op De Lijn. De Lijn is maar zo goed als de Vlaamse overheid dat toelaat. Het is mijn hoop dat de nieuwe Vlaamse regering inzet op goed openbaar vervoer.”

Daarna volgde het bewieroken van de rol van de sp.a en de eigen schepenen in de Bourgondische coalitie.

Erica Caluwaerts (Open Vld) sloot de tussenkomsten vanuit de raad af. Zij wou zich niet beperken tot haar eigen schepen, want dat is er maar een. Daarom had ze een positief woord voor alle leden van het schepencollege. “Ik ga de meerjarenbegroting zeker en vast ondersteunen. U had dit waarschijnlijk ook verwacht”, besloot Caluwaerts.

sacha van wiele

Deel dit bericht: