Nieuwe gemeenteraad van de Bourgondische coalitie: iets minder vrouwelijk, maar nog nooit zo divers

pilootprojecten
Openbaar domein

De raadsleden van de nieuwe gemeenteraad van de Bourgondische coalitie leggen maandagavond de eed af. Ook de schepenen worden dan aangesteld.

De raad is iets minder vrouwelijk, maar was nog nooit zo divers als nu. Het aantal nieuwkomers is wel verminderd, maar daar is een goede verklaring voor.

De Antwerpse gemeenteraad bestaat uit 55 raadsleden. De laatste legislaturen is het aantal vrouwen sterk toegenomen. De raad is daarmee een goede afspiegeling van de man-vrouwverdeling in de stad. Terwijl de Antwerpse gemeenteraad bij de eedaflegging begin 2007 nog uit 40% vrouwen bestond, steeg dit in 2013 naar 47% of 26 raadsleden. Na de eedaflegging van de raadsleden maandag zetelen er 25 vrouwen of 45% in de gemeenteraad.

Bij zo goed als alle partijen is er een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. De fractie van N-VA bestaat uit 23 raadsleden, van wie twaalf mannen en elf vrouwen. Ook bij de andere partijen is er ongeveer dezelfde verhouding. De Open Vld-fractie bestaat alleen uit mannen, maar de liberalen hebben dan ook slechts twee zitjes. In de helft van de legislatuur zal Claude Marinower wel worden vervangen door Erica Caluwaerts.

Vrouwen en diversiteit

Ook in het schepencollege zetelen meer vrouwen dan in de vorige legislatuur, maar er is nog geen vijftig- vijftigverhouding. Bij de start van Bart De Wever I zaten Liesbeth Homans en Nabilla Ait Daoud (beiden N-VA) in het college. Homans werd in de loop van de legislatuur vervangen door Fons Duchateau omdat zij minister werd in de Vlaamse regering. Bij het vertrek van Philip Heylen (CD&V) werd Caroline Bastiaens (CD&V) schepen. Zo kwam het aantal vrouwen terug op twee. Het schepencollege bestond naast de burgemeester uit acht schepenen. Bij de start van deze legislatuur zijn er drie vrouwelijke schepenen: Annick De Ridder (N-VA), Nabilla Ait Daoud (N-VA) en Jinnih Beels (sp.a). Normaal komt er deze legislatuur een tiende schepen bij. In de eerste helft gaat die post naar sp.a. Alleen is nog niet duidelijk naar wie, maar alles wijst naar eerste opvolgster Tatjana Scheck. Het is dus niet uitgesloten dat er nog een vierde vrouwelijke schepen bij komt.

Qua diversiteit evolueert de gemeenteraad van Antwerpen naar een afspiegeling van de bevolking. Fatima Bali (Agalev) werd in 1989 het eerste gemeenteraadslid met Marokkaanse wortels. In de gemeenteraad zaten in 2000 drie raadsleden van allochtone afkomst. Bij het begin van de afgelopen legislatuur steeg dit aantal naar twaalf of 21% van de gemeenteraad. Dat aandeel ligt nu op 29% of zestien raadsleden, onder wie een raadslid met alleen de Nederlandse nationaliteit. Dat laatste is een primeur voor Antwerpen.

(Bekijk de onderstaande grafiek hier in groot formaat) Nieuwkomers

Net niet de helft (49%) van de raadsleden zijn nieuwelingen of mensen die in het verleden al eens in de raad zaten, en nu terugkeren. Dat is een pak minder dan in 2012. Toen waren 33 van de 55 raadsleden nieuwkomers of 60%. Dat is uitzonderlijk hoog, maar er is ook een logische verklaring. N-VA haalde in 2012 met 37,7% een monsterscore en kreeg een fractie van 23 raadsleden. Er was ook PVDA die nieuw was in de Antwerpse raad en vier verkozenen had.

Niet zo nieuwe nieuwkomers

Onder de nieuwkomers zitten ook raadsleden die al in eerdere gemeenteraden zetelden, maar niet afgelopen legislatuur. Het gaat onder meer om Annick De Ridder (N-VA), Nahima Lanjri (CD&V), Peggy Pooters (Vlaams Belang) en Jan Penris (Vlaams Belang).

Net als de afgelopen legislatuur lijkt de gemeenteraad met de aanwezigheid van politici die ook op nationaal niveau actief zijn, op een mini-parlement. Burgemeester Bart De Wever is naast nationaal voorzitter van N-VA ook Kamerlid. Philippe De Backer (Open Vld) is federaal minister en Liesbeth Homans (N-VA) is Vlaams minister.

Deel dit bericht: