Nieuwe samenstelling voor college van burgemeester en schepenen

pilootprojecten
Openbaar domein

Het Antwerpse college van burgemeester en schepenen en het vast bureau heeft vanaf 30 december 2021 een nieuwe taakverdeling voor de schepenen Karim Bachar en Tom Meeuws en vanaf 31 december 2021 voor schepen Erica Caluwaerts. Hieronder vindt u het goedgekeurde overzicht van de bevoegdheden van de collegeleden van de stad Antwerpen.

  • burgemeester Bart De Wever (N-VA), bevoegd voor bestuurszaken, evenementen, externe relaties en erfgoed
  • eerste schepen Koen Kennis (N-VA), bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
  • tweede schepen Jinnih Beels (Vooruit), bevoegd voor onderwijs en jeugd
  • derde schepen Annick De Ridder (N-VA), voorzitter van AG Vespa, bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium
  • vierde schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA), bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking
  • vijfde schepen Karim Bachar (Vooruit), bevoegd voor gelijke kansen, integratie en inburgering en samenlevingsopbouw
  • zesde schepen Peter Wouters (N-VA), bevoegd voor sport, diamant en markten en foren
  • zevende schepen Els van Doesburg (N-VA), bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
  • achtste schepen Erica Caluwaerts (Open Vld), bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
  • negende schepen Tom Meeuws (Vooruit), bevoegd voor sociale zaken, armoedebestrijding, sociale economie, leefmilieu en erediensten, voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst

Deel dit bericht: