Kaailine maakt van wandelterras richting Noorderterras nieuwe groene verblijfsplek

pilootprojecten
Openbaar domein

De ‘Kaailine’ krijgt zijn definitieve plek op het wandelterras tussen het Steenplein en het Noorderterras. Het wordt een nieuwe groene wandelstrook langs plantvakken met gevarieerd groen en geïntegreerde zitbanken. Het zicht op de Schelde en de Antwerpse rede blijft gevrijwaard. De Kaailine is een onderdeel van het centrale deel van de Scheldekaaien, het projectgebied tussen Noorderterras en Zuiderterras.

Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder: “We gaan niet langer voor een tijdelijk project maar we zullen het wandelterras definitief vergroenen op het noordelijke wandelterras. Grote plantvakken uit staal en hout worden met elkaar verbonden zodat een aaneengeschakelde groenzone ontstaat. Er is steeds een minimale vrije doorgang van 3 meter, zodat de gebruikers voldoende ruimte hebben. De plantvakken zullen zich aan de stadszijde situeren, om het zicht op de Schelde te vrijwaren. Tussen de vakken ontstaan ‘kamers’ of verblijfsruimtes. Het zitmeubilair zal zowel vrijstaand zijn als geïntegreerd in de plantvakken, en wordt zowel naar de Schelde als naar de stad gericht. De eerste schetsontwerpen zien er alvast veelbelovend uit. Vanaf het najaar van 2022 wordt de Kaailine als definitief project op het noordelijke wandelterras ingericht, nadat de restauratie daarvan afgerond is.”

Van zuidelijk naar noordelijk wandelterras

Oorspronkelijk was het de bedoeling om eerst het wandelterras tussen het Zuiderterras en het Steenplein te vergroenen. Dat paste binnen de strategie die stad Antwerpen uitzette voor de Scheldekaaien: in afwachting van een volledige heraanleg van de publieke ruimte al een groene verblijfsruimte voorzien.

Recent werd echter duidelijk dat de kaaimuurstabilisatie ter hoogte van het zuidelijke wandelterras, die uitgevoerd zal worden door De Vlaamse Waterweg nv, mogelijk tot gevolg heeft dat dat wandelterras lang ontoegankelijk zal zijn voor het publiek. Dat maakt de tussentijdse omvorming van het zuidelijke wandelterras tot Kaailine niet interessant wat het kostenbewust inzetten van middelen betreft. Daarom is beslist om de Kaailine niet uit te voeren als tussentijds project op het zuidelijke wandelterras, maar ineens als definitief project op het noordelijke wandelterras, nadat de restauratie daarvan afgerond is.

De voornaamste principes van het ontwerp van de Kaailine, zoals voorzien was op het zuidelijke wandelterras en zoals hierboven vermeld, blijven overeind. Mogelijke aanpassingen die voortvloeien uit de eigenheid van het noordelijke wandelterras worden momenteel onderzocht.

De stad onderzoekt nog of ze de daken van de hangars kan openwerken, zodat vanop de Kaailine ook de kaaiweg en de zone onder de hangars, die op termijn een nieuwe invulling zal krijgen, zichtbaar worden.

Beplanting zoals in duinenlandschap

De beplantingskeuze hangt samen met het maritieme karakter van de plek. Er wordt gekozen voor planten die gedijen in een duinenlandschap. Die zullen ook kunnen groeien in uitzonderlijke omstandigheden met veel wind, droogte, zout van het brakke Scheldewater en zon. Er komt een gevarieerd aanbod van grassen met accenten zoals verbena of grote pimpernel, die overgaan in struiken en heesters met een maximale hoogte van 1,5 meter, zoals duindoorn en brem. Daarnaast zijn er gekleurde zones met karakterplanten zoals zeekool, cipressenkruid, blauwspirea,… . In het voorjaar zorgen tulpen en sneeuwklokjes voor het kleurenpalet. De plantvakken zijn zo opgebouwd dat ze regenwater kunnen bufferen.

Timing

Als alles vlot verloopt, start de restauratie van de noordelijke hangars en het wandelterras richting het Noorderterras in het najaar van 2022. De ambitie is om de werken voor de Kaailine daarin te integreren.

Onderdeel van centraal deel Scheldekaaien

De Kaailine maakt deel uit van het centrale deel van de Scheldekaaien, tussen Noorderterras en Zuiderterras. Voor dat deel is een ontwerp voor de kaaivlakte in opmaak. In 2019 is het publiek bevraagd in de aanloop naar de conceptschets. Uit die bevraging kwam onder andere de behoefte aan een groene verblijfsruimte op de Scheldekaaien naar boven. Aanvullend onderstrepen de droge en hete zomers van de afgelopen jaren de noodzaak van voldoende groen in de stedelijke omgeving om hittestress te verkleinen. Het voorontwerp voor de kaaivlakte van het centrale deel wordt verwacht tegen de zomer van 2022. De heraanleg van de kaaivlakte tussen Noorderterras en Steenplein staat gepland vanaf het voorjaar van 2024.

Deel dit bericht: