Nieuwe stap voor RUP Hoekakker in Ekeren

pilootprojecten
Openbaar domein

De Raad van State heeft het verzoek tot vernietiging van het RUP Hoekakker in Ekeren verworpen. Daarmee wordt er een nieuwe stap gezet om ca. 13 hectare woonuitbreidingsgebied te herbestemmen naar parkgebied.

Voor de realisatie van het RUP Hoekakker werken de stad Antwerpen en het district Ekeren samen met de eigenaars van het gebied, Vooruitzicht en de Ideale Woning, aan een nieuwe toekomst. Op de planning staat in de eerste plaats de ontwikkeling van een groot nieuw park. Aan de randen zullen er woningen, appartementen en voorzieningen voor de buurt komen.

Hoekakker was voorheen een woonreservegebied en sinds 1 januari 2016 een woongebied. De stad Antwerpen en het district Ekeren willen dat het groen maximaal bewaard blijft en ingericht wordt als park. Daarom wordt de bebouwing geconcentreerd langsheen de randen van het gebied.

Annick De Ridder, schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening: “Het is een positief signaal dat het RUP standhoudt. We wachten nu nog op de uitspraak voor de vergunning van het park die voorligt bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen alvorens we van start kunnen gaan met de aanleg van het park. Hopelijk komt die uitspraak er snel en krijgt Ekeren een publiek toegankelijk park van 13 hectare waar iedereen van kan genieten.”

Koen Palinckx, districtsburgemeester Ekeren: “Van de ca. 18 hectare woonuitbreidingsgebied herbestemmen we met dit plan 13 hectare tot park. Op die manier zorgen we voor maximale creatie van nieuwe groene publieke ruimte. Ik ben verheugd dat de Raad ons volgt in deze redenering. Het park zal een prachtig landschapspark zijn met waterpartijen, dat er op voorzien is om het water op te vangen door gebruik te maken van hoogteverschillen. Ik kijk erg uit naar de realisatie.”

Deel dit bericht: