Online Ringdagen: Antwerpenaars ontdekken toekomst van hun buurt

pilootprojecten
Openbaar domein

Vanaf 2 november starten de online Ringdagen voor de zeven Ringparken. De stad en partners nodigen alle Antwerpenaars uit om daarop de toekomst van hun buurt te ontdekken. Want niet alleen experten en ontwerpers geven de nieuwe parken vorm, elke Antwerpenaar kan zijn steentje bijdragen. Omwille van de coronamaatregelen vinden de infomomenten online plaats; inschrijven kan vanaf nu.

De Ringparken zullen bestaande en nieuwe wijken aan beide kanten van de Antwerpse Ring verbinden, met meer groen, schonere lucht, en minder lawaai. Momenteel zijn verschillende ontwerpteams aan de slag om de parken de komende jaren verder uit te tekenen en te realiseren. Vanaf 2 november kunnen inwoners van de stad voor elk Ringpark meer te weten te komen over de plannen en hoe ze eraan kunnen meewerken.

Programma per Ringpark

In september 2020 gingen de ontwerpteams aan de slag voor de Ringparken Noordkasteel, Groenendaal, Lobroekdok en Het Schijn. De teams staan aan de start van het ontwerptraject waarbij ze de in 2018 geselecteerde concepten voor de leefbaarheidsprojecten langs en over de Ring verder uitwerken tot een voorontwerp en definitief ontwerp. Tijdens de Ringdagen kan iedereen online kennismaken met het team, hun ambities en toekomstplannen. Ook de planning en hoe de buurt betrokken wordt bij de verdere uitwerking staat op de planning.

Het ontwerpteam van Ringpark Groene Vesten heeft net het conceptontwerp afgerond. Aan de hand van een aantal thema’s kan online feedback geven worden op dit plan. Het team gaat met alle feedback aan de slag om dat conceptontwerp uit te werken tot een landschapsontwerp dat uit verschillende, los van elkaar uit te voeren, delen of zones zal bestaan.

Bij Ringpark Zuid staat de startnota voor de opmaak van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan, of kortweg GRUP, op de planning. Om de realisatie van dit Ringpark, met onder andere de herinrichting van het knooppunt en de overkapping van de A12, juridisch en planologisch mogelijk te maken worden er een GRUP en een milieueffectrapport opgemaakt.

Bij Ringpark West is het ontwerpteam al een tijdlang aan de slag en zijn bovendien de eerste werken, zoals het plaatsen van de geluidschermen langs de E17, al volop in uitvoering. Zij geven een laatste stand van zaken.

Overzicht Ringdagen – inschrijven kan nu al

De sessies zijn als volgt gepland:

  • Vanaf 2 november, doorlopend tot eind november:
    • Bekijk de presentatie, ontdek de plannen voor Ringpark Groenendaal en geef mee waar jij van droomt voor dit park
    • Geef je feedback op het conceptontwerp Ringpark Groene Vesten
  • 4 november om 19 uur: Ringpark West, laatste stand van zaken
  • 12 november om 19 uur: Ringpark Het Schijn, voorstelling ontwerpteam
  • 17 november 20 uur: Ringpark Lobroekdok, voorstelling ontwerpteam
  • 18 november om 20 uur: Ringpark Noordkasteel, voorstelling ontwerpteam
  • 24 november om 19 uur: Ringpark Zuid, startnota GRUP, de volledige startnota kan je vanaf 10 november online raadplegen.

Voor wie niet live kan volgen op bovenstaande momenten zijn alle sessies achteraf te herbekijken.

De Grote Verbinding

Met ‘De Grote Verbinding’ bouwt Antwerpen aan zijn internationale reputatie als stad waar het goed is om te wonen, te werken, te ondernemen en op bezoek te komen. De Oosterweelverbinding maakt de Ring rond en de overkapping stuurt de auto’s onder de grond. Zo wordt gezorgd voor een betere mobiliteit voor stad en haven, meer groen en schonere lucht, en worden bestaande en nieuwe wijken aan beide kanten van de Ring verbonden.

De afgelopen jaren hebben de Vlaamse overheid, de stad, de haven, de burgerbewegingen en Lantis samen met de intendant voor de Oosterweelverbinding de plannen vormgegeven. Tijdens de uitvoering wordt zoveel mogelijk lokaal talent aan het werk gezet.

Deel dit bericht: