Selectie projectoproep mobiliteitsoplossingen voor bedrijven bekendgemaakt

pilootprojecten
Openbaar domein

Om te verzekeren dat werknemers zich vlot en veilig kunnen blijven verplaatsen, lanceerde de stad Antwerpen in juni 2020 een oproep voor mobiliteitsoplossingen die bijdragen aan slimme werkverplaatsingen. Er werden in totaal 17 projectvoorstellen ingediend, waarvan 7 projecten zijn geselecteerd voor verdere ondersteuning door de stad.

Met deze projectoproep ging de stad Antwerpen op zoek naar projecten voor werkgevers, gericht op slimme oplossingen voor werkgerelateerde verplaatsingen (woon-werkverkeer, dienstverplaatsingen). Bij voorkeur bieden de projecten een aantrekkelijk probeeraanbod om nieuwe klanten te overtuigen de mobiliteitsoplossing uit te testen. Positieve probeerervaringen leiden namelijk vaak tot gedragsverandering en in deze context tot slimmer verplaatsingsgedrag. Zo hebben de projecten een positieve impact op de mobiliteitscontext in Antwerpen op korte en lange termijn.

De jury selecteerde 7 van de 17 ingediende projecten voor verdere ondersteuning. Zij krijgen ondersteuning van Slim naar Antwerpen bij de verdere uitwerking, op inhoudelijk en financieel vlak en ook voor netwerking en visibiliteit op de stadskanalen en in de media. Deze samenwerking startte ten vroegste vanaf 1 november 2020 en loopt uiterlijk tot 1 mei 2022. De projecten starten niet allemaal samen, maar worden op verschillende momenten gelanceerd.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Ik merk dat de projectoproepen van Slim naar Antwerpen steeds vaker resulteren in concrete samenwerkingen tussen ondernemingen, met vaak erg mooie resultaten. Dat is hartverwarmend om vast te stellen.”

De geselecteerde projecten:

 • App AllRide
  AllRide (van BAM Belgium) is een gebruiksvriendelijke app die via gamification, (groeps)doelstellingen, beloningen en inspirerende campagnes gebruikers aanzet om zich slimmer te verplaatsen. In het kader van deze oproep wordt AllRide met een korting aan Antwerpse werkgevers en werknemers aangeboden. De focus zal liggen op werkgevers van het bedrijventerrein Luithagen.
 • Proefaanbod Cambio autodelen
  In het kader van deze projectoproep zal Cambio een proefaanbod voor Antwerpse bedrijven lanceren. Op die manier kunnen de deelnemende bedrijven proeven van de voordelen van autodelen en hun werknemers de gelegenheid bieden om een ander verplaatsingspatroon te ontwikkelen.
 • Vaigo, Whim en Commuty
  Dit project betreft een pakket waarin de drie applicaties Commuty (slim parkeerbeheer), Vaigo (eenvoudig mobiliteitsbeheer) en Whim (Mobility-as-a-Service) met elkaar worden verbonden. Dit laat organisaties toe om meteen in te stappen op een combinatie van diensten die elkaar versterken en waarmee het verminderen van autogebruik op een kostenneutrale manier kan worden aangemoedigd. Hierbij richten ze zich in de eerste plaats op werkgevers die geconfronteerd worden met hoge parkeerkosten of ruimtegebrek op de eigen terreinen.
 • Collectief vervoer met Huur een Stuur
  Huur een Stuur werkt in dit project samen met de app Olympus Mobility. Huur een Stuur biedt betaalbaar, collectief en rechtstreeks vervoer naar bedrijven of zones die momenteel moeilijk te bereiken zijn. Op vraag van geïnteresseerde bedrijven zal Huur een Stuur ook de mogelijkheden voor integratie met andere Antwerpse MaaS-aanbieders of boekingsplatformen in zijn aanbod opnemen.
 • Olympus4Antwerp
  Olympus Mobility biedt een drieledige mobiliteitsoplossing voor bedrijven aan. Ten eerste biedt de Olympus-app werknemers toegang tot NMBS, De Lijn, MIVB, TEC, DeWaterbus, Cambio, carpool, Blue-bike, Velo, Mobit, Swapfiets, B-Parkings en 4411. Ten tweede zorgt het Olympus beheerportaal voor een eenvoudig beheer van (meerdere) mobiliteitsbudgetten. Tot slot zorgt Olympus Mobility voor een vereenvoudiging van de administratie.
 • Zingi: deelfietsen voor bedrijven
  Zingi biedt bedrijven en organisaties een totaalpakket voor deelfietsen, inclusief beheersoftware, applicatie, klantendienst, onderhoud, verzekering en pechverhelping. Bedrijven zullen via de projectoproep van Slim naar Antwerpen kunnen genieten van een aantrekkelijk probeeraanbod van 3 maanden.

Skipr probeeraanbod
Skipr wil de Antwerpse werkgevers toegang geven tot zijn volledige mobiliteitsservice die bestaat uit drie onderdelen: de Skipr MaaS-app, de Skipr betaalkaart en het webplatform. Werkgevers kunnen via Skipr verschillende budgetten, afhankelijk van hun mobiliteitsbeleid, activeren en beheren.

Deel dit bericht: