Projectdefintie en concept Diamantstraten

pilootprojecten
Openbaar domein

Stad Antwerpen wenst in 2022-2023 de Hoveniersstraat, Rijfstraat en Schupstraat (Diamantstraten) heraan te leggen. De ambitie is om de straten op te waarderen als economisch hart van de Diamantwijk. Een veilige ruimte creëren voor een duurzaam en aangenaam handelscentrum staat daarbij centraal.

Het huidige gebruik van de Hoveniersstraat, Rijfstraat en Schupstraat werd onderzocht en er werd gekeken naar alternatieven voor de huidige inrichting. Op basis van die bevindingen keurde het college vorige week de projectdefinitie en het concept voor de heraanleg van deze straten in de Diamantwijk goed. Na inspraak met buurtbewoners en handelaars zal het concept verder uitgewerkt worden tot een voorontwerp.

Schepen voor openbaar domein Claude Marinower: “Ondanks de veiligheidsristricties in de Diamantstraten gaan we hier toch de nodige ingrepen doen voor groenvoorzieningen en klimaatadaptieve maatregelen. Op die manier willen we de Diamantstraten aangenaam maken om te vertoeven.”

Krachtlijnen projectdefinitie en concept

Stad Antwerpen wil door de heraanleg de verblijfskwaliteit verbeteren en het handelsgebied (dat focust op B2B) aantrekkelijker maken. Deze ambitie vertaalt zich in volgende krachtlijnen op het vlak van mobiliteit, duurzaamheid en erfgoed:

·        Het ontwerp zal aansluiten bij de al heraangelegde Vestingstraat. De straten krijgen het statuut van woonerf met gemengd verkeer. De primaire toegang wordt voorzien aan de Lange Herentalsestraat. Het verkeer kan in beide richtingen rijden. De toegangscontrole voor gemotoriseerd blijft behouden. Een flexibel laad- en lossysteem wordt ingevoerd. In de straten geldt een parkeerverbod, maar er zijn wel parkeerplaatsen voorbehouden voor politie.

·        Er wordt uitgegaan van een klimaatrobuust ontwerp. Verschillende zones worden vergroend en onthard. Er wordt bovendien onderzoek gedaan naar bijkomende maatregelen in functie van de bestrijding van hittestress en het verhogen van de waterinfiltratie. Ook worden de mogelijkheden onderzocht om blinde gevels te vergroenen.

·        De Portugese synagoge is een blikvanger en wordt geaccentueerd door architecturale verlichting.

Timing

Na inspraak met buurtbewoners en handelaars wordt het concept in de loop van 2021 uitgewerkt tot een voorontwerp. De heraanleg start in principe in 2022 en duurt tot eerste helft van 2023.

Deel dit bericht: