Ontwerpteam geselecteerd voor herontwikkeling Arenawijk in Deurne

pilootprojecten
Openbaar domein

Het team CLUSTER – BULK architecten – KARUUR architecten – WIT architecten is geselecteerd als het ontwerpteam voor de herontwikkeling van de Arenawijk in Deurne. Vanaf maart starten stad Antwerpen en Woonhaven Antwerpen, samen met district Deurne, het participatietraject met de buurt op. Als alles vlot verloopt, wordt eind 2021 het definitieve plan voor de herontwikkeling goedgekeurd.

De stad en Woonhaven werken, in samenwerking met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), aan de herontwikkeling van de Arenawijk. De nieuwe wijk wordt een groene, autoluwe buurt met vlotte en comfortabele doorgangen voor fietsers en voetgangers. Het patrimonium van architect Renaat Braem wordt deels gerenoveerd en deels afgebroken. Er komt een mix van private en sociale woningen en openbare voorzieningen zoals een sporthal en basisschool.

“De herontwikkeling van deze historische wijk is een belangrijk stadsproject waarvoor er deze legislatuur maar liefst 3 miljoen euro is vrijgemaakt. We willen hier voluit inzetten op een groene buurt waarbij we de open ruimte zoveel mogelijk omzetten naar een parkomgeving”, benadrukt schepen voor stadsontwikkeling Annick De Ridder. “In april 2020 startte de zoektocht naar een multidisciplinair ontwerpteam met expertise op het vlak van architectuur, stedenbouw, landschap, erfgoed en mobiliteit. Uit 14 kandidaten duidde de jury unaniem het team CLUSTER – BULK architecten – KARUUR architecten – WIT architecten aan als winnaar.”

De jury hanteerde daarbij drie criteria:

  • stedenbouwkundige kwaliteit: de mate waarin het project inpast en integreert in zijn ruimere omgeving;
  • architecturale kwaliteit en woonkwaliteit: de mate waarin het plan architecturaal wordt vertaald en verder wordt uitgewerkt in een project dat in dialoog treedt met de omgeving door vormen en verhoudingen, type grondplannen, variatie, harmonie, functionaliteit, materiaalkeuze, woonvormen, …;
  • kwaliteit en geloofwaardigheid van het plan van aanpak.

De jury waardeerde onder andere de liefdevolle kijk op het patrimonium van Renaat Braem en Lode Wouters (oud-medewerker van Braem), de fijngevoelige en zorgvuldige manier waarop de architectuur inpast in de omliggende wijk en de aandacht van het ontwerpteam voor het participatietraject met de buurt.

“Zoals geweten zijn er op dit moment 181 sociale woningen van Woonhaven in de vrijstaande torentjes in de Arenawijk. Die blijven voorlopig behouden zoals ze zijn. Op langere termijn zal ook daarvoor een concreet renovatie- of nieuwbouwproject worden opgestart. Het ontwerpteam dat gekozen is, zal voor deze vrijstaande torentjes een langetermijnvisie maken”, aldus schepen voor wonen Fons Duchateau.

Volgende stappen

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester Deurne: “Vanaf maart starten stad Antwerpen en Woonhaven Antwerpen, samen met district Deurne, het participatietraject met de buurt op. De herontwikkeling zelf zal in fases verlopen en de verhuisbewegingen van Woonhaven volgen. Als alles vlot verloopt, wordt eind 2021 het definitieve plan voor de herontwikkeling goedgekeurd.”

Coördinatie

AG Vespa, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, en Woonhaven Antwerpen, een van de drie sociale huisvestingsmaatschappijen in Antwerpen, coördineren samen de herontwikkeling van de Arenawijk met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) als subsidiërende overheid.

Deel dit bericht: