Stad Antwerpen en Universiteit Antwerpen werken samen rond alcoholpreventie bij studenten

pilootprojecten
Openbaar domein

Stad Antwerpen is een trotse studentenstad en wil ervoor blijven zorgen dat studenten hier ten volle aan hun toekomst kunnen werken. Maar bij hard werken hoort ook ontspanning. Ook hier heeft Antwerpen veel te bieden. Om ervoor te zorgen dat studenten zich op een veilige manier kunnen ontspannen, gaat de stad samenwerken met de Universiteit Antwerpen rond alcoholpreventie.

Via de studentenbevraging middelengebruik van de Universiteit Antwerpen (afgenomen bij 1866 studenten tussen de 17 en 25 jaar in 2021, in samenwerking met de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen) blijkt dat Antwerpse studenten het alcoholgebruik van hun medestudenten hoger inschatten dan het effectief is. Het ongezonde gedrag wordt dus overschat. Daardoor hebben studenten soms een foutieve sociale norm voor alcoholgebruik. Door de correcte, meer gezonde sociale norm voor alcoholgebruik bij studenten voorop te stellen en te verspreiden, kunnen studenten zich aan deze norm spiegelen en kan dit tot een positieve gedragsverandering leiden. Deze campagnemethodiek heet Social Norms Approach en heeft zijn effectiviteit ondertussen bewezen.

Burgemeester Bart De Wever: “Van cantus tot kotfeest: het studentenleven gaat gepaard met een uitstekend aanbod aan vertier. Het verbaast dan ook niet dat voor vele mensen de studententijd de schoonste periode van hun leven is. Al dat gefeest draagt er wel toe bij dat straffe verhalen gemakkelijker voor waar worden aangenomen. We zien dat de meerderheid van studenten bijvoorbeeld wel zelf verantwoord met alcohol kan omgaan, maar er onder hen toch de gedachte heerst alsof het normaal is om veel meer te drinken. Dat draagt bij tot een ongezonde sfeer. En daar willen we graag meer bewustzijn onder studenten rond creëren. Een verantwoord alcoholgebruik komt bovendien niet enkel de gezondheid van studenten zelf ten goede, het zorgt ook voor een meer leefbare omgeving – zowel binnen het studentenleven als in de buurt.”

Preventieve campagne

Om tot deze gedragsverandering te komen, slaat de stad de handen in elkaar met de Universiteit Antwerpen om een communicatiecampagne te ontwikkelen, die gelanceerd zal worden tijdens het volgende academiejaar. Het begeleidend en evaluatief onderzoek, dat samengaat met deze preventieve campagne, zal gebeuren door de Universiteit Antwerpen. Deze campagne past binnen een drugsbeleid waarbij de stad wil inzetten op gezondheid, welzijn en veiligheid.

Het wetenschappelijke luik wordt gecoördineerd door Hanna van Roozendaal en Guido Van Hal van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. “Veel jongeren denken dat de gemiddelde student elke week minstens wel één keer dronken is,” zeggen de onderzoekers. “Maar uit onze bevraging blijkt dat 64% van de Antwerpse studenten minder dan één keer per maand zoveel drinkt dat ze dronken worden. Dat is een voorbeeld van zo’n gezonde, correcte sociale norm.”

Schepen voor onderwijs Jinnih Beels: “Alcoholgebruik is ook een van de thema’s dat aan bod komt in Het Grote Doopdebat dat momenteel volop loopt. Via dat platform gaan we als stad samen met de studenten zelf, de onderwijsinstellingen en STAN in dialoog over studentenrituelen, zoals het dopen.”

Deel dit bericht: