Stad gaat voor 100% ledlicht tegen 2030

pilootprojecten
Openbaar domein

Het college keurde de ambitie goed om tegen 2030 100% ledlicht te voorzien in de openbare verlichtingsarmaturen van de stad Antwerpen. Daarvoor moeten de volgende 10 jaar meer dan 43.000 armaturen vervangen worden. Deze werken helpen de stad om haar klimaatdoelstelling om CO2-neutraal te zijn in 2050 waar te maken.

De stad keurde een principe-akkoord goed om in samenwerking met netbeheerder Fluvius en de districten de volgende 10 jaar gefaseerd meer dan 43.000 verlichtingsarmaturen versneld te vervangen door ledtoestellen. Door deze ingreep en het toepassen van slimme technieken (bv. dimbaar op basis van drukte) kan het totale energieverbruik van de openbare verlichting halveren. Het actieplan om de openbare verlichting in de stad te verledden, past bovendien perfect in het Antwerpse Klimaatplan.

De stad stelt zich daarom als doel om tegen 2030 alle verlichtingsarmaturen omgevormd te hebben naar energiezuinige ledlampen die passen in de principes van het lichtplan en die in de toekomst inzetbaar zijn voor slimme oplossingen.

Bijna 1 op 5 lampen al led

De openbare verlichting van de stad Antwerpen bestaat uit ongeveer 54.000 lichtpunten. Om de straten en pleinen van de stad ‘s nachts te verlichten betaalt de stad jaarlijks meer dan 6 miljoen euro aan energiekosten. Sinds 2015 vervangt de stad bij heraanleg van straten of pleinen de oude verlichting door energiezuinige ledverlichting. Dat is zowel financieel voordeliger als beter voor het milieu. Op dit moment is daardoor al 18% van de openbare verlichting ledverlichting.

Schepen voor openbaar domein Claude Marinower: “Momenteel is 1 op 5 lampen in de stad led. Alles verledden tegen 2030 wordt dus een serieuze uitdaging. Antwerpen volledig verledden zorgt er niet alleen voor dat we een van onze klimaatdoelstellingen halen, het zorgt ook voor een gigantische besparing voor de stad. Op die manier zien we opnieuw dat milieu en besparingen hand in hand kunnen gaan. Antwerpen is klaar voor de toekomst.”

Gefaseerde aanpak

Het Lichtactieplan ‘100% led in 2030’ vertrekt van enkele eenvoudige, maar doordachte principes. Zo zal er elk jaar ongeveer een tiende van de aan te pakken armaturen vernieuwd worden. Overal waar werken aan straten gepland zijn in de komende jaren, zal ook de verlichting mee onder handen genomen worden. Zo wordt dubbel werk vermeden.

De stad maakt lichtplannen op voor de wijken, voor de monumentale gebouwen en voor de structurerende assen die de stad vorm geven. Met die plannen kunnen stad, Fluvius en de districten, die verantwoordelijk blijven voor hun eigen openbare verlichting, dan aan de slag. De doelstelling is om in 2025 al 50% van de verlichtingspunten omgevormd te hebben. In eerste instantie zullen – naast de locaties waar werken plaatsvinden – de oudste armaturen aangepakt worden, aangezien die het meeste verbruiken.

Slimme, energiezuinige verlichting

Sinds enkele jaren kiest de stad ervoor om binnen het Lichtplan gebruik te maken van slimme, energiezuinige ledverlichting. Ledlicht geeft een helder, wit licht waardoor de omgeving ‘s nachts ook goed zichtbaar is. Dit geeft een veiliger gevoel voor wie zich moet verplaatsen. Ledlampen zijn ook zuiniger dan de oude types. Bovendien wordt de nieuwe ledverlichting tussen 23 en 5 uur met de helft gedimd. Dit levert een bijkomende besparing van 27% van de gebruikte energie op. Oude armaturen die nog niet gedimd kunnen worden, zal de stad ook laten ombouwen. De stad Antwerpen keurde in 2012 het algemene Lichtplan goed met een visie op coherente en duurzame verlichting voor de verschillende delen van de stad. Het Lichtplan is gebaseerd op 3 lagen: de basisverlichting in de verschillende zones van de stad, de verlichting van de structurele assen en de sfeerverlichting.

Deel dit bericht: