Stad investeert 5 miljoen in onthardingsprojecten in districten

pilootprojecten
Openbaar domein

De stad Antwerpen kiest ervoor om extra te investeren in ontharding en maatregelen voor meer groen en beter waterbeheer. Om straten en pleinen zo aangenaam mogelijk te maken, worden stukken van straten of andere verharde oppervlaktes vervangen door groen of waterdoorlatende materialen. De stad maakt 5 miljoen euro vrij voor alle negen districten om dergelijke projecten op te starten, onder de noemer ‘Antwerpen Breekt Uit’. Dit helpt om de visies van het Waterplan en het Groenplan te realiseren in zoveel mogelijk Antwerpse straten en pleinen.

Een kwalitatieve woonomgeving begint bij een aangenaam leefmilieu. Meer ruimte voor water en groen in het publiek domein zorgt voor meer woonkwaliteit en helpt bovendien om overstromingen te vermijden bij hevige regen, verkoeling te brengen tijdens warme zomerdagen en water op te vangen om tijdens extreme droogte te hergebruiken.

“Veel Antwerpenaren hebben geen tuin, dat wil zeggen dat de stad haar straten en pleinen zo aangenaam mogelijk moeten zijn,” legt schepen voor openbaar domein Claude Marinower uit. “Met het project Antwerpen Breekt Uit gaan we voor minder grijs en meer groen en blauw om de leefbaarheid voor de Antwerpse burger te verhogen. We rekenen voor de uitvoering op onze districten die daar de vinger aan de pols kunnen leggen.”

“Investeren in vergroening is een vorm van slim investeren. Het brengt gewoon op”, vult schepen Fons Duchateau aan. “Naast de gekende voordelen als verkoeling en bestrijding van wateroverlast, brengt groen in je straat mensen samen. Het versterkt de sociale cohesie en het algemeen welzijn. Een buurt waar leefbaarheid centraal staat is gewoon een betere buurt op elk vlak. Als schepen voor groen, gezondheidszorg en wonen scoor ik dus driemaal binnen mijn bevoegdheden.”

Tuinstraten en maatregelen in woonstraten

Antwerpen Breekt Uit zet volop in op een verdere uitrol van het concept van de tuinstraten, waarin de focus ligt op een autoluwe groene straat in nauwe samenwerking met de bewoners. In woonstraten onderzoekt het project dan weer welke ‘groenblauwe’ maatregelen mogelijk zijn om de leefkwaliteit te verhogen, zoals extra groenaanplant en een beter waterbeheer in de straat. Elk district kreeg de mogelijkheid om zelf verschillende projectvoorstellen in te dienen voor deze twee concepten.

Selectie tuinstraten

In totaal werden er 21 projectvoorstellen ingediend voor tuinstraten. De volgende straten werden geselecteerd, goed voor een oppervlakte van bijna 16.000 m², om vanaf 2021 op te starten:

 • District Antwerpen: Regentstraat
 • District Berchem: Hogeweg
 • District Berendrecht – Zandvliet – Lillo: De Bergen (Goudhoekstraat, De Bergen, Frederik-Hendrikstraat)
 • District Borgerhout: Vaderlandstraat
 • District Deurne: Van Hovestraat
 • District Hoboken: De Hertstraat
 • District Merksem: Gagelveldenstraat
 • District Wilrijk: Jan De Groofstraat

Selectie woonstraten

Voor de woonstraten werden er 18 projectvoorstellen ingediend. De volgende straten werden geselecteerd, goed voor een oppervlakte van meer dan 35.000 m², en zullen deels ook opgestart worden vanaf 2021:

 • District Antwerpen: Verschansingstraat
 • District Berchem: Prins Leopoldlaan
 • District Berendrecht – Zandvliet – Lillo: Kapelstraat
 • District Borgerhout: Schildstraat
 • District Deurne: Jan Samynlaan
 • District Ekeren: Van De Weyngaertplein
 • District Hoboken: Edmond Cretsstraat
 • District Merksem: Ridder Van Parijsstraat & Trammezandlei
 • District Wilrijk: Sterrenlaan (oost)

“In deze straten wordt bij de heraanleg maximaal ingezet op vergroenen en op de infiltratie van regenwater. We grijpen dit initiatief ook aan om burgers te stimuleren om zelf acties te ondernemen zoals het vergroenen van hun voortuin of water opvangen om de auto te wassen” aldus schepen Marinower.

“Naast tuinstraten en woonstraten waar we 5 miljoen voor vrijmaken, komt er ook nog voor 1 miljoen euro vrij om in te zetten op ‘quick win onthardingen’, ofwel projecten waarbij op korte termijn maximaal onthard kan worden. We hebben de deadline verschoven naar 6 januari aangezien een aantal districten nog aanpassingen wilden aanbrengen en extra projecten indienen. We willen hen dan ook alle ruimte geven om voldoende geschikte quick wins in te dienen”, besluit de schepen.

Deel dit bericht: