Tien Antwerpse schoolomgevingen worden verkeersveiliger ingericht

pilootprojecten
Openbaar domein

De stad en de districten willen de verkeersveiligheid rond scholen vergroten. Daarom vraagt de stad een subsidie aan bij de Vlaamse overheid voor ingrepen in schoolomgevingen in Antwerpen en Merksem, en ook voor districtsingrepen in Berchem, Borgerhout, Deurne en Merksem.

Vlaanderen voorziet sinds april 2019 een subsidie voor kleine infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen in schoolomgevingen. Een schoolomgeving is de ruimte in een straal van honderd meter rond de schooltoegang of, wanneer dat verder ligt, tot het eerste kruispunt. Een lokaal bestuur kan jaarlijks één subsidieaanvraag indienen voor de terugbetaling van maatregelen in maximaal tien dergelijke gebieden op haar grondgebied.

10 Antwerpse schoolomgevingen

Eind 2019 startte de stad een proefproject in het district Ekeren, dat vlot liep. Daarom zet Antwerpen nu verder in op het verkeersveilig maken van schoolomgevingen. Er wordt opnieuw een subsidie aangevraagd, voor tien schoolomgevingen waar er maatregelen gepland zijn, die deels ook door de districten geprefinancierd worden. De helft bevindt zich in Merksem, de andere in de districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout en Deurne.

Het gaat om:

 1. Halewijnlaan, 2050 Antwerpen;
 2. Filip Williotstraat, 2600 Berchem;
 3. Jozef Posenaerstraat, 2140 Borgerhout;
 4. Oudstrijdersstraat, 2140 Borgerhout;
 5. Gallifortlei, 2100 Deurne;
 6. Sint-Bartholomeusstraat, 2170 Merksem;
 7. Gagelveldenstraat, 2170 Merksem;
 8. Du Chastellei, 2170 Merksem;
 9. Laarsebaan, 2170 Merksem;
 10. Terlindenhofstraat, 2170 Merksem.

Infrastructurele maatregelen en grondmarkeringen

Volgende ingrepen staan gepland:

 • In Merksem (Sint-Bartholomeusstraat) komen er een voetpaduitstulping en twee verkeerplateaus;
 • Ook in de Jozef Posenaerstraat (Borgerhout) komt er een voetpaduitstulping, zodat kinderen en hun ouders meer ruimte hebben en duidelijker zichtbaar zijn aan de schoolpoort;
 • In de schoolomgeving van de Oudstrijdersstraat/Maarschalk Montgomeryplein (Borgerhout) worden enkele kruispunten verhoogd aangelegd;
 • In Berchem krijgt het kruispunt van de Filip Williotstraat met de Berchemstadionstraat een extra verkeersplateau;
 • In Deurne (Galifortlei) komt er een voetpaduitstulping;
 • In Antwerpen (Halewijnlaan) worden extra verkeerslichten met drukknoppen voorzien.

Verder komen er aan de grenzen van alle tien de schoolomgevingen grote groene grondmarkeringen met de vermelding ‘School’ in witte letters. Zo vergroot de zichtbaarheid van de schoolomgeving, wat weggebruikers aanmaant tot extra voorzichtigheid.

Timing

De werken staan gepland om te starten in februari-maart 2021. Indien er blijvend beroep kan worden gedaan op de Vlaamse projectsubsidies, kunnen in de loop van de volgende jaren nog meer schoolomgevingen veiliger gemaakt worden. 

Deel dit bericht: