Stad keurt definitief ontwerp heraanleg New Yorkkaai Zuid en Tallinnstraat in de Cadixwijk goed 

pilootprojecten
Openbaar domein

Het college keurde het definitief ontwerp voor de heraanleg van het openbaar domein aan de nieuwe New Yorkkaai Zuid en Tallinnstraat goed. De openbare ruimte langs het Kattendijkdok wordt er aangelegd als een aangename, groene en autovrije wandel- en verblijfsruimte met zicht op het water. Het ontwerpteam PTArchitecten en Sweco finaliseerde, in regie met de stad, het district Antwerpen en AG VESPA, dat ontwerp na een digitale bevraging van de bewoners.

Het definitief ontwerp voor het openbaar domein aan de New Yorkkaai Zuid en de Tallinnstraat kwam onder meer tot stand na een digitale bevraging in juni 2020 waarbij iedereen input kon geven over de heraanleg van de kade. 212 mensen vulden de bevraging in. De voornaamste aandachtspunten waren een kwalitatieve groenaanleg met voldoende schaduwplekken en zitmogelijkheden, de integrale toegankelijkheid van de publieke ruimte en het ponton en voldoende ruimte voor horeca en terrassen.

Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder: “Het basisconcept blijft behouden, het wordt een autovrije, groene en aangename verblijfsruimte voor de bewoners en al dan niet maritieme bezoekers van de wijk. De buurt heeft zeer waardevolle feedback gegeven waar we in het ontwerp zoveel mogelijk rekening mee hebben gehouden. In het definitief ontwerp maximaliseren we de open ruimte, komen er meer zitbanken en kiezen we voor een kwalitatief groen. De bomen worden ten slotte aangelegd over de volledige lengte van de New Yorkkaai, ook in het noordelijke deel.”

Districtsburgemeester van Antwerpen Paul Cordy: “De Cadixwijk krijgt er met het definitief ontwerp van de New York Kaai een groene parel bij. We creëren een groene belevingsruimte met maximaal behoud van het aanwezige maritieme erfgoed. De werken starten in het voorjaar van 2021 en zouden afgerond zijn tegen het najaar van 2022.”

Een groene verblijfruimte met zicht op het water

Het basisconcept van het goedgekeurde voorontwerp blijft behouden: de New Yorkkaai wordt voornamelijk een autovrije, groene en aangename verblijfsruimte voor de bewoners en (maritieme) bezoekers van de wijk. Het voorontwerp is opgedeeld in 3 zones:

 • Een wandelzone in blauwe hardsteen en kasseien langs de dokrand die ook de toegangszone is voor de verschillende ligplaatsen van riviercruises en rondvaartboten en voor de hulpdiensten. Deze zone is voornamelijk bedoeld voor voetgangers en maritieme bezoekers.
 • Een centrale groenzone als verblijfsruimte om te ontspannen, spelen, sporten, picknicken of uit te rusten op beweegbaar zitmeubilair op de oude sporen, en met plaats voor evenementen of pop-ups. De verschillende groenvakken zorgen niet enkel voor overvloedig groen maar ook voor schaduw en beschutting tegen de wind en dienen als regentuinen voor waterberging.
 • Een autovrije circulatie-en ontsluitingszone langs de gebouwen, met ruimte voor terrassen. Deze zone, in gezaagde kasseisteen, is ook toegankelijk voor het laden en lossen tijdens venstertijden. De toegang tot deze zone wordt beperkt door onder meer verdwijnpalen. Ze kan ook als fietscomfortzone functioneren als alternatief voor het wandelpad in blauwe hardsteen en de fietsas op de Kattendijkdok-Oostkaai.

Het aanwezige maritieme erfgoed zoals de meerpalen, stoomperskranen en sporen worden maximaal behouden en geïntegreerd in het nieuwe openbaar domein. Ook de huidige loods wordt grotendeels bewaard en voorzien als shelter op het nog verder aan te leggen Schengenplein.

Voornaamste aanpassingen New Yorkkaai en Schengenplein tot aan het water

Na de onlinebevraging in juni en na de adviezen van het district Antwerpen en de bevoegde stadsdiensten zijn een aantal zaken aangepast in het definitief ontwerp:

 • Optimalisatie van de groenstructuur:
  • klimaatrobuust karakter dat zorgt voor voldoende infiltratie van het regenwater;
  • groen dat varieert in hoogtes van 50 cm tot 4 meter en zo zorgt voor voldoende schaduw en voldoende open zichten.
 • Bijkomende zitbanken in de schaduw en een aangepaste aanleg van de groenstructuur in de waterspeeltuin zodat kinderen ook in de schaduw kunnen spelen.
 • De integratie van een reservatiezone voor een warmtenet voor de toekomstige bewoners in de Cadixwijk.
 • Recuperatie van regenwater aan de kade, van het dak van de shelter aan het Schengenplein en het water van de toekomstige waterspeeltuin door het op te vangen in een waterreservoir.
 • Aanleg van de boomstructuren over de volledige lengte van de New Yorkkaai, ook in het noordelijke deel, zodat het een homogeen geheel vormt langs de kade.
 • De bushalte aan de Kattendijkdok-Oostkaai verdwijnt, de tramhalte blijft.

Woonstraten/erven

De verbindingen tussen de New Yorkkaai en de Kattendijkdok-Oostkaai (Tallinsstraat, Calcuttastraat en Madrasstraat) worden ingericht als woonstraten en/of woonerven. De nieuwe Tallinnstraat wordt een doodlopende straat met dubbelrichtingsverkeer, ingericht als woonerf met toegang tot de ondergrondse parkings van de gebouwen en de laad-en loszone op de kade. De straat krijgt een gelijkgrondse aanleg in gezaagde kasseisteen met plantvakken met meerdere solitaire bomen en een sorteerstraat.

Fasering

De uitvoering van de werken is voorzien in 2 fasen, rekening houdend met de werken aan het nieuwe bouwblok op de hoek van de Kattendijkdok-Oostkaai en de Londenstraat, en de realisatie van de tweede fase van het Schengenplein aan het water:

 • fase 1: vanaf voorjaar 2021: aanleg New Yorkkaai Zuid ter hoogte van het bouwblok op de hoek met de Londenstraat + aanleg Tallinnstraat.
 • fase 2: vanaf zomer 2021: aanleg New Yorkkaai Zuid ter hoogte van bouwblok A4  + aanleg tweede fase Schengenplein.

Deel dit bericht: