Stad lanceert campagne Allemaal Antwerpenaar en roept op om te reageren bij discriminatie

pilootprojecten
Openbaar domein

Stad Antwerpen lanceert de vervolgcampagne van Allemaal Antwerpenaar. In deze campagne roept de stad elke Antwerpenaar op om te reageren als het misloopt en zo actief mee te bouwen aan een diverse stad. Een stad waar iedereen zichzelf kan zijn ongeacht gender, leeftijd, religie, seksuele voorkeur, etnisch-culturele achtergrond of beperking. Want discriminatie, racisme en (seksuele) intimidatie zijn nog steeds een realiteit. Ook bedankt de stad Antwerpenaren die opkomen voor hun stadsgenoten.

Op 21 maart is het de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Een goed moment voor de stad om haar inwoners op te roepen om hun steentje bij te dragen. Door zich uit te spreken, tussen te komen en te reageren, kan je anderen helpen bij gevallen van grensoverschrijdend en discriminerend gedrag. 

In deze campagne vertellen Antwerpenaren over hun ervaringen en de hulp die zij van anderen kregen. De stad wil op die manier stadsgenoten goed informeren, inspireren en natuurlijk ook bedanken. De campagne is te zien op straat, op het openbaar vervoer en op sociale media. Ook maakte de stad een podcast van 5 afleveringen.

MERCI

In de Stadsfeestzaal staat vanaf 14 maart een installatie waarop de stad merci-boodschappen verzamelden. Bezoekers wandelen onder deze constructie langs de verschillende kaartjes die hierin zijn opgehangen. Op die kaartjes staat een boodschap, waarin verschillende Antwerpenaren de omstaanders die voor hen zijn opgekomen bedanken. Vanaf 21 maart vind je de installatie in het Centraal Station.

Schepen voor marketing & communicatie Erica Caluwaerts: Het is niet oké dat mensen niet reageren op intimidatie. Natuurlijk weten we dat het niet altijd makkelijk is in te gaan tegen intimidatie, daarom moeten we hier als stad voor zorgen dat mensen de moed hebben om dit een halt toe te roepen en op te komen voor zij die geïntimideerd worden. Daarnaast willen we de moedige mensen bedanken die net wél in de bres springen. Hiervoor installeren we de constructie om merci-boodschappen te verzamelen. En ik ga zelfs nog verder, we willen het hier niet bij laten. De gehele legislatuur werken we verder onder de noemer “allemaal antwerpenaar” om op die manier discriminatie en intimidatie niet alleen onder de aandacht te brengen, maar het ook tegen te gaan.

Persoonlijke verhalen

In totaal zijn er 14 verhalen, waarvan er 9 online staan uitgeschreven en 5 zijn opgenomen in een podcast. Een van die getuigenissen uit de podcast komt van Anouch. Zij kwam in aanraking met intimidatie in het Antwerpse nachtleven, waar ze werd lastig gevallen op een feestje. De dader raakte haar op een ongepaste manier aan en werd vervolgens ook fysiek agressief. Zij wil daarom haar vrienden bedanken dat die zijn tussengekomen in deze lastige situatie.

Anouch: “Het belangrijkste is: steun elkaar. Dat is echt niet zo moeilijk.”

Ook Jonas deelt graag zijn verhaal. Jonas is een jonge Deurnenaar en voetbalfan. Jonas neemt je mee naar het moment waarop hij in aanraking kwam met discriminatie, toen hij met zijn vader de hond uitliet. Gelukkig kon zijn papa tussenkomen. Daarvoor wil Jonas hem graag bedanken. 

Acteur en theatermaker Stefaan Degand praat de verschillende podcast afleveringen aan elkaar. Stefaan is zelf ook al getuige geweest. Hij wil dan ook graag andere mensen inspireren om actie te ondernemen in zo’n situaties.

5 A’s en vormingen

De meeste mensen die getuige zijn van discriminerend gedrag keuren dit vaak af. Veel mensen willen wel voor een ander opkomen, maar de stap naar reageren kan best moeilijk zijn. Reageren kan je leren. 

De stad Antwerpen informeert via deze campagne ook over hoe je op een veilige manier kunt ingrijpen als je ziet dat anderen worden lastig gevallen aan de hand van de 5 A’s: afleiden, aanwezig blijven, aanspreken, anderen betrekken en afzonderen.

Daarnaast bieden de stad en Atlas, integratie & inburgering Antwerpen, een vorming aan om de stap te zetten van passieve naar actieve omstaander.

Schepen voor gelijke kansen Karim Bachar: “We willen de Antwerpenaar op een zeer laagdrempelige manier tonen hoe je als omstaander op een veilige manier kan reageren op discriminatie, racisme of intimidatie. Want mensen willen wel ingrijpen, ze weten gewoon niet altijd hoe. De vorming is gratis en staat open voor organisaties en voor iedere Antwerpenaar die interesse heeft.”

Acties om gelijke kansen te bevorderen

Stad Antwerpen neemt zelf heel wat initiatieven om inwoners te helpen zich 100% Antwerpenaar te voelen, bijvoorbeeld het beter toegankelijk maken van verschillende gebouwen en openbare ruimtes en mensen met een beperking ondersteunen. De stad zet ook in op het aanpakken van discriminatie op de huurwoning- en arbeidsmarkt, het ondersteunen van vrouwenverenigingen via een netwerkgroep, en het ondersteunen van acties zodat de LGBTQIA+-gemeenschap zich thuis voelt in Antwerpen. Tot slot biedt de stad, in samenwerking met Sensoa en Pimento, ook vormingen aan voor jongeren rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Samen het verschil maken

Al die initiatieven kunnen enkel werken als alle Antwerpenaren ook zelf meewerken aan een stad waarin iedereen zichzelf kan zijn. Antwerpen wil een diverse stad zijn met inwoners die opkomen voor elkaar en zo tonen dat discriminatie en racisme geen plek hebben in Antwerpen.

Deel dit bericht: