Stad schenkt 150 laptops aan digibank

pilootprojecten
Openbaar domein

Stad Antwerpen schenkt 150 tweedehands laptops aan Buurtwerk Posthof vzw om te gebruiken in hun digibank, een project in samenwerking met Steunpunt Tewerkstelling. Die laptops zijn in gebruikte staat en hebben, voor ze kunnen ingezet worden, de nodige opfrissing nodig. Digibank Antwerpen zal het nodige onderhoud uitvoeren aan die laptops en deze voorwaardelijk uitlenen aan digitaal kwetsbare inwoners. Zo wil de stad in samenwerking met haar partners de digitale kloof verkleinen.

Het Stedelijk Onderwijs zamelde tijdens de eerste lockdown via verschillende kanalen tweedehands laptops in om gezinnen toegang te voorzien tot thuisonderwijs. Na intensief gebruik van die toestellen blijken er 850 niet langer te voldoen voor gebruik in het onderwijs. Deze toestellen schenkt het Stedelijk Onderwijs via de stad aan organisaties, die in samenwerking met de stad de digitale kloof bij de inwoners verkleinen.

Schepen voor digitalisering Erica Caluwaerts: Door de coronacrisis werd duidelijk dat er nog veel mensen niet mee zijn met de digitale trein. Mijn voorganger Claude Marinower zorgde al voor meer dan 1500 laptops om te verdelen binnen het e-inclusie netwerk. Ik vind het dan ook fantastisch dat het hier niet bij blijft en we deze werking kunnen voortzetten. We zien dat niet alleen opleiding van belang is om de digitale kloof te dichten, maar ook materiaal.  

Digibank Antwerpen

150 van die op te frissen laptops schenkt de stad nu aan het digibankproject van Buurtwerk Posthof vzw en Steunpunt Tewerkstelling. Zij zullen de laptops reviseren en uitlenen aan digitaal kwetsbare Antwerpenaars.

Het digibankproject zorgt ook voor een helpdesk waar inwoners terechtkunnen om hun oude toestellen te laten opfrissen. Verder organiseert de digibank opleidingen op maat van werkzoekenden en voorziet ze ondersteuning bij internetbankieren en Tax-on-web.

Digi-leen

Naast de laptops voor de digibank, zal de stad Antwerpen de overige toestellen ook laten opknappen. De inzetbare laptops die dan overblijven zullen in twee golven ter beschikking gesteld worden via Digi-leen. Via dit project worden laptops uitgeleend in combinatie met een leertraject. Wie er een toestel ontleent, engageert zich om actief aan digitale vaardigheden te werken. Ongeschikte laptops en onderdelen worden gerecycleerd.

Deel dit bericht: