Stad ontwikkelt digitaal portaal voor klanten sociale centra

pilootprojecten
Openbaar domein

Stad Antwerpen gaat een digitaal portaal ‘Mijn sociaal dossier’ ontwikkelen waarmee klanten van de sociale centra vanaf eind 2022 digitaal hun dossier kunnen opvolgen. Zo krijgen die klanten meer controle en duidelijkheid over hun situatie. Dankzij Vlaamse subsidies in het kader van ‘Gemeente zonder gemeentehuis’ kunnen de sociale centra nu hun dienstverlening verder digitaliseren.

Met de projectoproep ‘Gemeente zonder gemeentehuis’ ondersteunt de Vlaamse overheid steden en gemeenten in het uitwerken van een gedigitaliseerde en klantgerichte dienstverlening. ‘Gemeente zonder gemeentehuis’ is een project van Vlaamse Veerkracht, het relancebeleid van de Vlaamse Regering dat gefinancierd werd door de Europese Unie via NextGenerationEU.

Stad Antwerpen diende een projectvoorstel in en krijgt nu 2 miljoen euro Vlaamse subsidie voor het uitwerken van een webplatform, om zo haar sociale dienstverlening te digitaliseren.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Met het relanceproject gemeente zonder gemeentehuis geven we een boost aan de digitalisering van onze lokale besturen en verbeteren we de dienstverlening voor burgers en ondernemingen. Tegelijk zorgen we zo ook voor een efficiëntere overheid. Het project dat in Antwerpen wordt opgestart, is daar een uitstekend voorbeeld van. Met het digitaal profiel “mijn sociaal dossier” zullen burgers een nog betere sociale dienstverlening krijgen. Denk bijvoorbeeld maar op het vlak van automatisch advies over het leefloon, korting voor diensten zoals het zwembad en musea of je internetfactuur. Een project dat door te digitaliseren meer gelijke kansen gaat bieden. Zo gaat dit zorgen voor minder kopzorgen bij de meest kwetsbare inwoners van de stad.”

Schepen voor digitalisering Erica Caluwaerts: “Dit project is één van de speerpunten in de digitale strategie van de stad. De sociale dienstverlening wordt gedigitaliseerd vanuit het oogpunt van onze klant, eenvoudig en herkenbaar. Daarbij hebben we zeer veel aandacht voor burgers die nog niet digitaal vaardig zijn. We nemen iedereen mee op de digitale trein, ook de meest kwetsbare Antwerpenaren. Ik ben dan ook enorm tevreden dat Vlaanderen dit belangrijke project mee ondersteunt.”

Mijn sociaal dossier

Via het digitale platform ‘Mijn sociaal dossier’ zullen de sociale centra klanten digitaal toegang geven tot hun dossier en laten ze hen zelf hun traject in handen nemen.

Via het portaal zullen er voor klanten heel wat zaken mogelijk zijn:

  • hun begeleider contacteren;
  • een nieuwe afspraak maken;
  • documenten en attesten opladen;
  • hun gegevens controleren. 

Klanten kunnen ook automatisch bepaalde rechten krijgen, zoals bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, en betalen daarvoor meteen de correcte prijs. Via deze digitale toepassing zullen maatschappelijk werkers ook beter en sneller kunnen beoordelen wie nood heeft aan steun, waardoor ze meer tijd kunnen besteden aan het begeleiden van hun klanten.

Schepen voor sociale zaken Tom Meeuws: “Natuurlijk is de verdere digitalisering van onze lokale besturen en van de dienstverlening een prima zaak. Maar we moeten wel opletten dat we niemand achterlaten. De digitale kloof is immers ook een, soms onderschatte, realiteit. Kwetsbare mensen hebben vaak nog dat digitale zetje nodig, waardoor hun rechten dichter bij worden gebracht. Het is belangrijk dat we op zijn minst hun rechten kenbaar maken, en waar het kan ze ook automatisch toekennen. Dat is het belang van dit digitale portaal.”

Ondersteuning digitaal kwetsbare Antwerpenaren

De overstap naar dit platform kan alleen maar werken als de toepassing heel eenvoudig is, in een taal die iedereen begrijpt. De stad zal trainingen en andere ondersteuning aanbieden om ook mensen te betrekken die digitaal kwetsbaar zijn.

Tot slot zal stad Antwerpen ook haar ervaringen delen met andere steden en gemeenten, om hen te helpen bij de implementatie van nieuwe digitale initiatieven.

De stad bekijkt ook hoe het digitale platform ‘Mijn sociaal dossier’ een plek kan krijgen in de stadsapp, die men momenteel aan het ontwikkelen is. Die stadsapp zal dit najaar gelanceerd worden.Erica Caluwaerts

Deel dit bericht: