Eerste tuinstraat voor Wilrijk: Aziëlaan dit weekend in feeststemming

pilootprojecten
Openbaar domein

Het district Wilrijk opent dit weekend met een buurtfeest zijn allereerste tuinstraat. De Aziëlaan in de wijk Neerland gaat met die primeur aan de haal. Schepen van Openbaar Domein Erica Caluwaerts (Open Vld) is in de wolken, net als haar ambts- en partijgenoot op districtsniveau Werner Theuns, die in de buurt woont.

Een tuinstraat wordt zo groen mogelijk ingericht. Water moet maximaal ter plekke in de bodem kunnen dringen via bomen en plantvakken, boomspiegels, gevel- en regentuinen.

De aanpak van de Aziëlaan gebeurde in samenspraak met de bewoners. Zo is er ook een collectieve regenwaterput met handpomp geplaatst.

Minder overstromingen

De stad en de districten willen met tuinstraten de gevolgen van de klimaatverandering milderen. In zo’n straat wordt het water beter opgevangen, wat de kans op overstromingen reduceert. Tijdens extreme droogte kan het water hergebruikt worden.

“Ik ben blij dat nu ook in Wilrijk ) de eerste tuinstraat is opgeleverd”, zegt Erica Caluwaerts. En wat voor één.   Om twee redenen is ‘Antwerpen breekt uit’ (principe: meer ruimte maken voor groen en water) erg krachtig. Je voert kleine, slimme aanpassingen door waardoor er meer groen kan groeien. Daarnaast gaan kinderen meer op straat spelen en buren al sneller een babbel slaan.” (lees verder onder foto)

De Aziëlaan werd zoveel mogelijk onthard. Alleen waar het strikt noodzakelijk was, kreeg ze verhardingen, weliswaar in waterdoorlatend materiaal. Ondergrondse reservoirs vangen het dakwater langs de straatkant op. Overtollig water loopt weg naar een infiltratiezone onder het wegdek zodat het vertraagd de bodem in kan sijpelen. De lokale neerslag vloeit dan niet nutteloos naar de riolering.

Nog tuinstraten op til

Er is nog meer goed nieuws voor Wilrijk. Het district zal ook de bewoners van de Jan de Groofstraat (centrum) en de Sterrenlaan (Elsdonkwijk) betrekken bij de heraanleg tot tuinstraat.

Districtsschepen Werner Theuns (Open Vld)is trots dat de eerste tuinstraat in zijn eigen wijk werd uitgerold. “Het Neerland leeft, dat hebben we al langer bewezen. Deze tuinstraat draagt daar nog meer aan bij. Niet alleen creëren we meer groen en water, dit is voor de buurt een nieuwe parel die ook een ontmoetingsplek moet kunnen worden. Mooi dat we dit samen met de stad hebben kunnen waarmaken.”

Deel dit bericht: