Stad verleent concessie om StartupVillage uit te bouwen tot dynamische innovatiehub

pilootprojecten
Openbaar domein

Gisteren besliste het directiecomité van AG Vespa om een nieuwe concessie van negen jaar te verlenen voor de uitbating en ontwikkeling van StartupVillage. Venture Studios nv (De Cronos Groep) zal de Antwerpse innovatiehub verder uitbouwen onder de nieuwe naam ‘Campus29’ en hierbij sterk inzetten op communitywerking. Het aanbieden van betaalbare kantoorruimte voor start-ups en scale-ups blijft gegarandeerd.

Als ondernemende stad wil Antwerpen start-ups en scale-ups alle kansen bieden om op te starten, te groeien en te internationaliseren. Daarom besliste ze in 2014 om de innovatiehub StartupVillage in het leven te roepen en er tijdelijke en betaalbare huisvesting ter beschikking te stellen van innovatieve ondernemers.

Nu de start-up- en scale-updynamiek in Antwerpen sterk toeneemt, wil de stad ook met StartupVillage een versnelling hoger schakelen. Samen met AG Vespa, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten,  ging de stad op zoek naar een strategische partner om met een open businessmodel StartupVillage uit te bouwen tot een dynamische innovatiehub. Hierbij moest een sterke nadruk komen te liggen op communitywerking.

StartupVillage wordt Campus29

Er werd beslist om de concessie voor een periode van negen jaar te gunnen aan Venture Studios nv, een onderdeel van De Cronos Groep. Het bedrijf zal StartupVillage omdopen tot Campus29. Het aanbieden van betaalbare kantoorruimte voor start-ups en scale-ups blijft gegarandeerd.

Schepen voor economie, innovatie en digitalisering Claude Marinower: “De stad Antwerpen heeft de duidelijke ambitie om binnen de vijf jaar een plaats in te nemen in de Europese top 10 van scale-upsteden. Als bevoegd schepen ben ik bijzonder tevreden dat we een strategische partner met voldoende ervaring hebben gevonden die StartupVillage nog sterker zal maken. De Antwerpse metropool moet een trekkersrol spelen op het vlak van scale-upwerking: een samenwerking met een partner als Venture Studios kan alleen maar voordelen opleveren.”

Academie, community en uitwisseling

Venture Studios zal conform de vraag vanuit de stad inzetten op het verder uitbouwen van een community en hiervoor een academie opzetten. Deze academie wordt het hart van de innovatiehub waar de bedrijven activiteiten kunnen bijwonen of organiseren. Ook de huidige businesslounge De Serre zal er deel van uitmaken. De focus komt te liggen op vier thema’s die nauw aansluiten nauw bij het economische beleid van de stad: gezondheidszorg, fondsenwerving, corporate innovatie en technologie. Venture Studios zal hiervoor ook een community manager aanstellen en interessante partners zoeken.

Als onderdeel van deze concessie voor openbare diensten staat Venture Studios bovendien in voor het beheer en de exploitatie van het gebouw. Er zijn verscheidene aanpassingswerken aan het gebouw gepland zoals de bouw van een onthaalbalie en een extra sanitair blok voor bezoekers, alsook werken om de academie zo snel mogelijk klaar te krijgen.

StartupVillage is een innovatiehub voor start-ups en scale-ups gevestigd in de Lange Gasthuisstraat 29-30, 2000 Antwerpen. De innovatiehub is in beheer bij AG Vespa en werd volledig in gebruik genomen in maart 2017.

Deel dit bericht: