Ontharding en vergroening Frans Van Heymbeecklaan

pilootprojecten
Openbaar domein

De stad Antwerpen en het district Deurne gaan, in samenwerking met GruunRant Onthardt, de Frans Van Heymbeecklaan ontharden en vergroenen in kader van het districtsgroenplan. Zo werken ze samen aan de verkoeling van het district vanuit het groene gebied Ertbrugge.

Met GruunRant Onthardt willen GruunRant, Regionaal Landschap de Voorkempen en Antwerpen aan‘t Woord versteende ruimte openbreken ter ondersteuning van de groenruimte en mensen inspireren om hetzelfde te doen. De stad Antwerpen en het district Deurne willen in het kader van dit project de omgeving rond het gebied Ertbrugge ontharden om het verkoelende effect van het gebied naar de buurt rondom te brengen.

Het verkoeldende effect van Ertbrugge

Het gebied Ertbrugge in het district Deurne is een gevarieerd, waardevol landschap waarin verschillende typen groen voorkomen zoals weilanden, fauna-akkers, dreven, bossen en boomgaarden. Het groene gebied is 40 hectare groot. De aanwezigheid van bomen en groen in Ertbrugge zorgt er nu al voor dat de lucht in het gebied koeler blijft dan in de verharde straten rondom.

Onderzoek voor de opmaak van het districtsgroenplan toont aan dat het landschap Ertbrugge ook een verkoelend effect kan hebben op de straten rondom. “De koelte uit het gebied Ertbrugge zou normaal via de wind vanzelf vanuit het landschap in de woonwijk geblazen worden. Omdat er in de omliggende straten veel verharding is, gebeurt dat niet”, stellen districtburgemeester Tjerk Sekeris en schepen Fons Duchateau, “Verharding warmt immers heel sterk op door invallend zonlicht. Wanneer de koelere lucht uit Ertbrugge in contact komt met de opgewarmde verharding, neemt de koelte onmiddellijk af en verdwijnt het effect. Om deze frisse lucht in de straten te brengen, moet de omgeving rond Ertbrugge meer groen krijgen en onthard worden.”

Ontharden en vergroenen Frans Van Heymbeecklaan

De projectpartners (GruunRant, Regionaal Landschap de Voorkempen, Antwerpen Aan’t Woord, de stad Antwerpen en district Deurne) onderzochten verschillende pistes en organiseerden twee inspraakmomenten. Via een onlinebevraging (september 2020) en een fysiek inspraakmoment (oktober 2020) konden bewoners van drie straten hun bezorgdheden en kansen doorgeven die ze zagen om aan ontharding te doen. Gebaseerd op de bijdragen van de bewoners en de technische inbreng van de stadsdiensten, kozen de initiatiefnemers ervoor om aan de slag te gaan in de Frans Van Heymbeecklaan.

Extra voordelen

Naast het vergroten van het verkoelende effect van het gebied Ertbrugge op de aanpalende woonwijk, biedt het ontharden van de Frans Van Heymbeecklaan nog enkele voordelen:

·       De huidige wateroverlast kan via dit onthardingsproject aangepakt worden.

·       Het recreatieve karakter van de straat – waar een netwerk van langeafstandswandelwegen loopt, ook gekend als het ‘Grote Routepad’ – wordt zo versterkt.

·       Door deze ingreep kan de straat – waar scholen en kinderopvang aanwezig zijn – ook kindvriendelijker gemaakt worden.

Bijkomend voordeel is dat via dit project de bewoners in de Frans Van Heymbeecklaan later nog kunnen aangemoedigd en ondersteund worden om hun voortuinen te ontharden.

Districtsschepen voor publieke ruimte Freddy Lorent: “Minder grijs en meer groen maakt leven in Deurne-Noord aangenamer. Met de ontharding en vergroening van de Frans Van Heymbeecklaan maken we een groene corridor tussen Ertbrugge en het Wim Waerensplein.”

Omdat de vorm van deze straat lijkt op die van veel andere straten, kunnen de partners de ervaringen uit dit project ook gebruiken in vele andere straten en projecten.

Ontharden en vergroenen via participatie

De projectpartners zullen de bewoners van de straat nauw betrekken bij dit project en willen met hen ook actief aan de slag gaan. Bedoeling is om samen voor de gekozen straat een langetermijnvisie op te maken waarin voor een maximale ontharding wordt gegaan. Deze maximale ontharding zal nadien in fases uitgevoerd worden.

Over GruunRant Onthardt

GruunRant, Regionaal Landschap de Voorkempen en Antwerpen aan ‘t Woord werken samen aan de proeftuin GruunRant Onthardt. Het motto van het project luidt als volgt: “Anderen helpen om versteende ruimte open te breken ter ondersteuning van de groenruimte en steeds meer mensen inspireren om hetzelfde te doen.”

Het project GruunRant Onthardt kan op een Vlaamse subsidie rekenen vanuit de Proeftuinen Ontharding van Departement Omgeving. Deze proeftuinen zijn een eerste stap richting de ontharding van Vlaanderen en liggen verspreid over het hele grondgebied. Ze zijn ontstaan uit een overtuiging dat ontharding nodig is, dat ze bijdragen aan een betere leefomgeving en dat deelnemers via deze proeftuinen leren van elkaar.

Deel dit bericht: