Stad vult vijver stadspark met grondwater van onder Den Bell

pilootprojecten
Openbaar domein

Een leiding van 1,6 kilometer zal grondwater van onder het administratief gebouw Den Bell afvoeren naar de vijver in het Stadspark. De werken zijn begonnen en de eerste druppel grondwater komt in december dit jaar al in de stadsvijver terecht.

De vijver in het Antwerpse Stadspark stond de afgelopen jaren wel eens leeg. De oorzaken waren droogte en een lage grondwaterstand door werven in de buurt. Het peil van het water in de stadsvijver lijkt zich nu te stabiliseren.

“We beslisten dat bij het bemalen van werven in een straal van zevenhonderdvijftig meter rond het Stadspark het opgepompte grondwater moet worden afgevoerd naar de vijver en dus niet naar de riool”, zegt Erica Caluwaerts, schepen van Openbaar Domein (Open vld). “Het probleem was alleen dat wij als stad zelf grondwater continu wegpompen naar de riool om de kelder onder Den Bell droog te houden. Door het nu af te leiden naar het stadspark geven we het goede voorbeeld.”

De stadsvijver kan nog wel wat extra water gebruiken, want het peil staat nog altijd lager dan het oorspronkelijke ontwerp. Met het grondwater komt het waterpeil op tweeënhalve meter. Bovendien is dit een van de maatregelen tegen de lange periodes van droogte en de uitdroging van de Antwerpse ondergrond.

Werken van start

De eerste werken voor de aanleg van de leiding tussen Den Bell en het Stadspark zijn al begonnen. “De werken gaan voor relatief weinig hinder zorgen”, zegt de schepen nog. “Er wordt een leiding opgehangen in het bestaande gewelf van de riolering. Voor de veiligheid van de arbeiders moet alles goed worden verlucht.

Daarom worden de riooldeksels geopend. Deze ingreep kan het verkeer hinderen. “

De eerste zichtbare werken zijn van juni tot september. Aan de Van Breestraat komt een pompstation. Het deel Paleisstraat, Justitiestraat en Van Breestraat komt van half juni tot oktober aan bod. Voor het gedeelte Sint- Laureisstraat en Paleisstraat zal wel een open sleuf moeten worden gegraven in augustus. De Sint-Laureisstraat zal dan afgesloten zijn. Het laatste stukje naar het Stadspark zal met een open sleuf zijn. Die werken zijn gepland in oktober.

Ontijzering

In de kelder van Den Bell komt een ontijzeringsinstallatie. Als het ijzer niet uit het grondwater wordt gehaald, dreigt de stadsvijver bruin te kleuren. “De aanleg van een leiding in een bestaande riolering is een  proefproject”, zegt Caluwaerts. “Het is interessant om te kijken hoe dit werkt en of het ook op andere plekken haalbaar is.” Ondertussen loopt er een studie naar hoe het regenwater dat in de wijken rond het Stadspark valt, kan worden opgevangen en afgeleid naar de vijver. Prijskaartje voor de aanleg van deze leiding: twee miljoen euro.

Sacha Van Wiele

Deel dit bericht: